Höganäs

Årets företag i Höganäs får kritik för sin arbetsmiljö

Klätterservice får kritik av Arbetsmiljöverket efter en inspektion. Men företagets vd menar att inspektörerna var dåligt pålästa.

Klätterservice utsågs till "Årets företag" och Malin Tan, David Norell och Anton Torsholm tog emot priset. Några dagar senare gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion, som resulterade i kritik av arbetsmiljön.Bild: MICHAEL HANSSON
Vid en gala på Tivolihuset i början av mars utsågs Klätterservice till "Årets företagare" i Kullabygden. Klätterservice utför hantverksarbeten på hög höjd, hängandes i rep, så kallat reparbeten.
Knappt en vecka efter utmärkelsen gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på företaget. Det har resulterat i en rapport, där inspektörerna i sex punkter riktar kritik mot vad de anser är brister i arbetsmiljön och deras krav på åtgärder.
– Jag tycker inte att de var så väl pålästa när de kom, och inte insatta i branschen. Den kritik de hade bemötte vi också, så inspektionsrapporten är inte helt rätt, tycker Anton Torsholm, vd på Klätterservice.
Delar av kritiken handlar om att det saknas kunskaper inom arbetsmiljöområdet och rutiner som beskriver företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Och att det inte gjorts skriftliga riskbedömningar.
– I vissa delar hade de bra tips på hur vi kan förbättra arbetsmiljön. Men det fanns en del brister i förståelsen kring det arbete vi utför, säger Anton Torsholm.
Anton Torsholm är vd på Klätterservice AB i Höganäs.Bild: Anders Malmberg
Inspektörerna hänvisar också till en paragraf som de menar gör det omöjligt att använda reparbete som första metod. Det ska bara utföras i ovanliga situationer, när det inte går att anordna ställning eller bomlift.
– De har valt att tolka den paragrafen på ett sätt, men det finns olika sätt att se på detta. Klätterservice grundare, David Norell, satt i Arbetsmiljöverkets utvecklingsgrupp kring föreskrifterna. Där fanns det en helt annan tolkning, säger Anton Torsholm.
Kan detta påverka branschen, så det blir svårt att ha reparbete som affärsmodell?
– Nej, jag har väldigt svårt att tänka mig det.
Klätterservice erbjuder ett alternativ till andra traditionella metoder. Och Anton Torsholm menar att det är uppdragsgivarens ansvar att göra avvägningen, om det är bäst med ställning, lift eller rep.
Synpunkterna som inspektörerna hade är inget Anton Torsholm känner igen från Arbetsmiljöverket sedan tidigare.
– Inspektörerna har en frågeställning kring en bransch som omsätter ett antal hundra miljoner i Sverige. Det är en märklig approach. Det finns andra intentioner från Arbetsmiljöverket som har varit väldigt positiva och utvecklande för båda parter, säger Anton Torsholm.
Han tror att det kan påverka hela branschen, åtminstone i Sverige. Branschen växer och flera olika aktörer sysslar numera med reparbeten som byggföretag, plåtslagare och elektriker.
– De kanske inte är lika insatta i riskhanteringen som vi är. Generellt känns det som om vi är det första repföretaget i Sverige som får den här typen av feedback. Så detta blir lite vägledande för hur man hanterar de här frågorna.
Klätterservice tar kritiken på allvar och kommer nu att arbeta aktivt med frågorna inför nästa möte med Arbetsmiljöverket, som ska ske den 8 juni.
– Vi är jätteglada för inputen vi fått. Vi kan berätta om hur vår bransch fungerar och hur vi jobbar med säkerhetsfrågor. Vilket vi gör hela tiden. Men också att inspektörerna får en chans att lära sig om reparbete och vilka möjligheter det ger. Det är bra med kompetensutveckling och det kan ta branschen ett steg längre, säger Anton Torsholm.
Gå till toppen