Klippan

Efter krav: Snart ikapp med livsmedelskontroller

Söderåsens miljöförbund fick i höstas kritik för att ligga efter med livsmedelsinspektionerna och inte följa sina egna kontrollplaner. Men nu är förbundet nästan ikapp.

Det var i oktober 2016 som Livsmedelsverket gjorde en föranmäld revision av livsmedelskontrollen i de fem kommuner vars miljöfunktion sköts av Söderåsens miljöförbund.
Den allvarligaste bristen som upptäcktes var att livsmedelsinspektörerna på grund av vakanser låg efter med kontrollerna och att det inte fanns någon överblick av "kontrollskulden".
Söderåsens miljöförbund fick krav på sig att se till att göra en ny behovsinventering och en plan för hur man skulle beta av högen med arbete. Livsmedelsverket ville också att tjänstemännen rapporterar oftare till politikerna i direktionen hur man ligger till, så att de kan sätta in åtgärder i tid nästa gång. I februari svarade miljöförbundet Livsmedelsverket. Då fanns en ny behovsinventering och en plan att sätta in en extra livsmedelsinspektör på avdelningen från första mars, för att komma ikapp senast 2018.
Men insatserna syns redan nu, säger miljöchef Charlotte Leander.
– Glädjande nog ser vi att vi är på väg att komma i fatt. Prognosen ser mycket bättre ut än vi trodde. Vi har några verksamheter kvar, men det är sådana som bara har öppet på somrarna.
Gå till toppen