Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Byggstart för Glumslövs församlingshem

Det är en del av Glumslövs kyrkogård som tas i anspråk när det nya församlingshemmet nu ska påbörjas. På onsdagseftermiddagen hölls det symboliska första spadtaget.

13-14 miljoner kronor står det på den totala prislappen för nybygget som började att diskuteras för fyra år sedan. Nuvarande församlingshem har brister vad gäller tillgängligheten för funktionshindrade , trångboddhet och arbetsmiljön är inte heller den bästa..
Därför har man efter en hel del diskussioner kommit fram till byggstarten av en enplansbyggnad i tegel med bland annat kök, lokaler för kyrkans personal och en samlingssal med plats för 100 personer.
Den byggs söder om kyrkan, nära kyrkogårdsmuren ut mot Ålabodsvägen, på mark där det inte finns några gravar. Utanför byggområdet, närmast muren, ligger elva gravplatser som inte ska beröras av nybygget.
– Det här är en plats där vi ofta är lite ledsna. Nu ska vi få ett hus för glädje och kärlek, förklarade kyrkoherde Anna Eklund i sitt tal inför första spadtaget.
Den lilla ceremonin inramades av två sånger av barnkören Körallerna, under ledning av Ingrid Dubois. Tre av körmedlemmarna, Wilmr Esse, Nina Jakobsson och Ellen Olsson, var också utvalda att hjälpa till med spadtaget, tillsammans med Jan Nimmermark, ordförande i Glumslövs kyrkogrupp och kyrkoherden Anna Eklund.
Om ett år ska allt vara klart, inklusive den yttre miljön.
–Byggnaden räknar vi med ska stå klar till första advent, säger Olle Wredström, kyrkorådsordförande i i Kvistofta församling som även omfattar Glumslöv.
Under tiden ska det gamla församlingshemmet bjudas ut till försäljning för att finansiera en del av det nya. Och någon höjning av kyrkavgiften är inte aktuell för att klara finansieringen.
– Nej, kyrkans ekonomi är god, intygar Olle Wredström och Jan Nimmermark.
Kyrkogruppens ordförande Jan Nimmermark och kyrkoherde Anna Eklund tar spadtag tillsammans med Nina Jakobsson, Wilmer Esse och Ellen Olsson från barnkören Körallerna.
Så här ska Glumslövs nya församlingshem se ut inne på kyrkogården, söder om kyrkan. Miljöskissen av Park visar hur det kommer att se ut från parkeringen. Mikael Forsberg är arkitekt.
Körallerna sjöng om våren vid första spadtaget i Glumslöv. Foto: Erik Melkersson
Läs mer: Nytt församlingshem ska byggas nästa år
Kyrkorådets ordförande Olle Wredström, kyrkgruppens ordförande Jan Nimmermark och kyrkoherde Anna Eklund framför den inklädda kyrkan som är föremål för vitmålning.
Gå till toppen