Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ängelholm

Växthustomten lockar till motionerande

När Socialdemokraterna lämnade en motion om att anlägga en park på växthustomten svarade Alliansen med en motmotion om bostäder. Ödetomten vid Nybroskogen fortsätter att engagera.

Det är nu ett bra tag sedan som kommunen lämnade verksamheten vid växthustomten. Byggnaderna har rivits, marken är sanerad och tomten står nu öde i väntan på ett politiskt beslut om dess framtida användning.
Att nå någon enighet i frågan ser i alla fall för tillfället ut att vara långt borta. I slutet av april skickade Socialdemokraterna in en motion angående utveckling av området. De vill att man fortsätter arbetet i den inriktning som kommit fram i tidigare medborgardialoger och inskickade förslag. I sammanställningen som redovisades efter detta kom det fram att deltagarna inte ville ha en bilväg eller bostäder på tomten skriver S i sin motion. En övervägande del ville istället ha möjlighet till olika aktiviteter, bänkar och grillplatser på ytan.
Nu vill Socialdemokraterna att det demokratiska arbetet fortsätter, att intentionerna av medborgarnas förslag respekteras och att beslut tas om att påbörja arbetet med att anlägga en park enligt förslagen.
I början av maj svarade Alliansen med en mot-motion i samma ärende. De anser att det råder fortsatt brist på bostäder i centrala Ängelholm, att trycket är högt på både hyres- och bostadsrätter och att det skulle vara slöseri med ytterligare en park när det redan finns gott om grönområden som Hembygdsparken, Nybroskogen och Järnvägsparken.
De vill därför att planenheten får i uppdrag att detaljplanelägga området för bostäder och att de båda motionerna bereds parallellt så att kommunfullmäktige sen kan ta ställning till båda förslagen.
Gå till toppen