Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Med andra ord

"Vilka verksamheter behövs inte?"

Mats Lagerstedt:
Vårdplatsbristen här vid Helsingborgs lasarett är ett stort bekymmer som på allvar hotar patientsäkerheten. Samtidigt behövs rejäla satsningar på den skånska primärvården som har bemanningsproblem. Region Skåne klarar inte att nå en budget i balans. Liberalernas regionråd Gilbert Tribo säger till tidningen (25/4) att en förstärkning av primärvården skall ske genom omfördelning av resurser från sjukhusen till primärvården. Samtidigt påstår han tvärsäkert att det går att öppna fler vårdplatser inom befintlig budgetram.
Det vore intressant att höra hur Gilbert Tribo tänker sig att det skall gå till.
Vad är det vi gör på sjukhusen nu, som vi inte skall göra? Vad är det vi skall spara in på? Vilka verksamheter behövs inte?
Den enda lösning Gilbert Tribo nämner är att sjukhusen skall spara genom att anställa vårdbiträden att ersätta kvalificerad personal. Det är ett märkligt förslag som inte löser några problem.
Pia Lind:
Jag läste ett påstående i huvudledaren (8/5) som verkar orimligt. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) påstår att ensamstående över 64 år bor på över 100 kvadratmeter i genomsnitt. Sanningen enligt SCB är 79 kvadratmeter, 76 om vi räknar bara kvinnor.
Zoltán G-Wagner (KD):
Huvudledaren (6/5) tar upp ämnet om bankernas ovilja att hantera kontanter.
Undertecknad tog tillsammans med några partivänner (KD) upp ämnet i Lunds fullmäktige i fjol. Vi ansåg att kommunen borde kunna ställa krav på bankernas sätt att hantera kontanter, då några banker är med och hanterar kommunens skattepengar som årligen är runt 6 miljarder kronor. Förslaget röstades ner. Kontanthanteringen är en nödvändighet från säkerhetssynpunkt, om landet skulle råka ut för omfattande störningar av elförsörjningen och inga kortbetalningar eller betalningar över internet skulle fungera. Bankernas argument för att inte vilja hantera kontanter är att hanteringen kostar pengar. Ett annat argument är rånrisken. Det är ett tunt argument, då det finns olika säkerhetssystem som gör rån mot bankerna mycket besvärliga. Bankerna vill helt enkelt inte spendera pengar på dem.
Bankerna har fått samhällets godkännande till att bedriva sin verksamhet. Här borde en lagändring tvinga bankerna att hantera kontanter. Det är inte rimligt att en privatperson vid kontantuttag från sitt eget bankkonto ska betala hundra kronor för att ta ut en summa under tiotusen kronor.
Agne Svanberg:
Debatten om Nya Tider och bokmässan visar hur viktigt det är att debattera yttrandefriheten och dess begränsningar. För att värna yttrandefriheten behövs lagstiftade begränsningar. I dag finns en sådan: hets mot folkgrupp. Detta är bra, men varför endast mot folkgrupp? Är exempelvis "hets mot journalister" acceptabelt? Naturligtvis inte. Detta bör lagstiftarna ta tag i för att värna vår demokrati.
Överhuvudtaget behöver vi diskutera vilka värderingar, som behöver genomsyra mänskligheten, för att vi skall klara av en hållbar utveckling. På www.savecivilization.se finns dessa sju:
Sträva efter att bemöta andra, så som du själv vill bli bemött. Tänk globalt. Arbeta för en hållbar utveckling. Tänk inför varje handling; vad skulle villkorslös kärlek ha gjort? Sträva mot en värld, som inte tillåter våld för att lösa konflikter. Arbeta för att utplåna hunger, fattigdom och analfabetism för alla människor. Livet är musik; spela det!
Gå till toppen