Annons

Annons

Annons

Annons

opinionGårdsförsäljning av vin

Aktuella frågor
”Gårdsförsäljning av öl och vin är ett önsketänkande, en romantiserande bild av något som inte är möjligt.”

Ett införande av gårdsförsäljning skulle innebära att Sverige förlorar möjligheten att ha kvar Systembolagets detaljhandelsmonopol, skriver Johnny Mostacero och Per Wihlborg, IOGT-NTO.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Inför att Sverige skulle gå med i EU var bevarandet av det statliga alkoholmonopolet en viktig fråga, skriver artikelförfattarna.

Bild: Claudio Bresciani / TT

Annons

Det är uppseendeväckande att Skånes folkhälsoberedning, som har i uppdrag att skapa förutsättningar för god hälsa och livskvalitet för alla skåningar, säger ja till en affärsidé som sätter folkhälsan och Sveriges förebyggande folkhälsoarbete på spel. Beredningen biföll nyligen en motion från Liberalerna som föreslår att Skåne under tre år utgör ett testdistrikt för gårdsförsäljning av lokalproducerat öl och vin.

Annons

Annons

Inför att Sverige skulle gå med i EU var bevarandet av det statliga alkoholmonopolet en viktig fråga. Resultatet blev att EU tillät Sverige att behålla detaljhandelsmonopolet av alkoholhaltiga drycker av folkhälsoskäl under förutsättning att monopolet verkar icke-diskriminerande och behandlar alla produkter rättvist.

Ett argument för att gårdsförsäljning ska tillåtas är att det skulle skapa nya arbetstillfällen och marknadsföra regionens öl och vin, samt locka fler turister. Men det är ett önsketänkande, en romantiserande bild av något som i verkligheten inte är möjligt.

Anta att en skånsk bonde får sälja sitt lokalproducerade vin i en lantlig hemmiljö. När bonden börjar sälja sitt vin får hen enligt EU inte diskriminera utländska produkter. Det betyder att bonden enligt lag även måste ta in produkter från andra länder och regioner. I nästa steg innebär det att försäljningen inte heller kan begränsas till bara öl och vin, utan även bör omfatta sprit.

Den lokala försäljningen kan alltså inte skyddas. Två statliga utredningar har kommit till denna slutsats. Införandet av gårdsförsäljning skulle innebära att Sverige förlorar sin möjlighet att ha kvar Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Värnandet av folkhälsan väger tyngst när det kommer till skyddandet av alkoholmonopolet. En ny rapport utförd av en internationell forskargrupp under ledning av Tim Stockwell vid Centre for Addictions Research of British Columbia visar att konsekvenserna av avskaffandet av alkoholmonopolet skulle leda till 29 000 fler fall av misshandel per år och ytterligare 1 400 alkoholrelaterade dödsfall.

Annons

Annons

Förslaget om gårdsförsäljning av vin och öl återkommer med jämna mellanrum. Trots utredningar och fakta fortsätter debatten. Låt oss sätta punkt, en försäljning som enbart sker på gårdar och enbart med lokala produkter är inte möjlig om folkhälsan ska värnas.

Johnny Mostacero

förbundsordförande IOGT-NTO

Per Wihlborg

distriktsordförande IOGT-NTO Skåne

Annons

Annons

Till toppen av sidan