Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Huset ska rivas – jorden under är förorenad

Den gemensamma gården för några hus vid Regeringsgatan och Ödmanssonsgatan grävs upp. Marken är förorenad och ska bytas ut.

Gårdens jord är förorenad. För att marken ska kunna saneras måste gårdshuset rivas. Området till vänster om gårdshuset är redan klart.Bild: Mikael Anjou
Gården innanför Regeringsgatan 8, 14 och 18, liksom Ödmanssonsgatan 2 och 2A, grävs ut. En grävmaskin är på plats och gräver bort ett jordlager som är mellan 1 och 2,5 meter tjockt. Hur mycket man tar beror på vad man hittar under arbetet.
De boende i flerfamiljshusen får hålla sig borta från gården.
Orsaken är en ny förskola på granntomten Ödmanssonsgatan 4. Under arbetet med att göra i ordning gården förra året hittades oroande saker i jorden, som fick bytas ut.
– Det är främst metaller och ämnen som brukar finnas i tjära, säger Ingrid Simonsson, inspektör på miljöförvaltningen.
Landskronahem har ordnat provtagning på jorden och fått den analyserad.
Det som tydligast sticker ut är halter av bly, koppar, zink, kvicksilver och de tjärämnen som sammanfattas PAH (polyaromatiska föreningar).
Förskolans mark sanerades förra året. Men då upptäckte man att föroreningarna fortsatte till andra delar av innergården i kvarteret.
– Då valde fastighetsägaren Landskronahem att på eget initiativ byta ut jorden på sina delar av gården och skickade en anmälan hit om det, säger Ingrid Simonsson på miljöförvaltningen.
En av de boende i huset har hört att ett numera rivet garveri funnits på platsen och förorenat marken. Gårdshuset har tidigare innehållit en bilverkstad, enligt samma källa.
Ingrid Simonsson vet inte om det är så. Det kan också vara förorenade jordmassor som flyttats till den nuvarande platsen, oklart när, bedömer hon.
Oavsett varifrån den förorenade jorden kommer, så grävs den nu upp och fraktas bort. En grävmaskin har lyft bort jordmassor från innergården längs Regeringsgatan 8-14.
– Arbetet rullar på bra, säger Landskronahems projektledare Johan Zellbi.
Om de senaste markproverna inte innehåller några obehagliga överraskningar kan man snart fylla igen den nuvarande gropen på gården. I ett andra steg går man vidare norrut mot nummer 18 och husen på Ödmanssonsgatan 2 och 2A, fortsätter Johan Zellbi.
Då rivs hela gårdshuset och cykelställ, soprum och tvättstuga försvinner.
Orsaken är att de uppmätta föroreningarna i jorden var allvarligast intill huset, så det finns risk att de fortsätter under det.
När huset rivs, flyttas den långa raden av soptunnor och återvinningskärl till gången genom huset, mellan Regeringsgatan 14 och 18. En tillfällig tvättstuga ställs upp i det område som nu är utgrävt. Hyresgästernas cyklar måste samtidigt flyttas från gården till trottoaren eller flickskoletomtens parkering.
Det finns boende i hyreshuset som är oroliga för vad som finns i jorden.
Hur farlig är jorden?
– Det finns farliga ämnen i den, men hur farliga beror på koncentrationen. De här ämnena är inte lämpliga där folk bor och vistas, men jag är inte orolig för de boendes säkerhet, säger Ingrid Simonsson, inspektör på miljöförvaltningen.
Det är inte helt klart hur mycket föroreningar som finns i innergårdens jord, så Landskronahem gräver upp och byter ut den.Bild: Mikael Anjou
Gå till toppen