Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Giftigt vatten hissas upp till HD

Dag efter dag drack 5 000 invånare i Blekinge ett förorenat dricksvatten. Nu kommer PFAS-skandalen att hissas upp till Högsta domstolen, som ska avgöra om vatten är en produkt. – Allt känns hopplöst. Ingen vill ta ansvar, säger Kallingebon Annika Lilja.

Annika Lilja, 38, bor i Kallinge med sin tolvåriga dotter. Hon är en av 170 invånare som stämt det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik AB för att deras dricksvatten i flera år varit förorenat med kemikalien PFAS.Bild: Johan Nilsson/TT
Annika Lilja, 38, sätter glaset under kranen och fyller det med dricksvatten. Hon minns tydligt måndagen den 16 december 2013. Då fick hon och runt 5 000 andra invånare i Kallinge och Ronneby beskedet att deras dricksvatten var förorenat med den numera förbjudna kemikalien PFAS.
– Jag fick höra på radion att den vanligaste biverkningen av giftet var sköldkörtelsjukdomar – och det var ju det jag hade, säger hon och skakar på huvudet.
– Det är även ärftligt och vi har det i släkten, men nu tänker man ju att man inte vet vad det beror på. Jag var väl egentligen lite för ung för att få giftstruma vid 35 års ålder.
Bara ett par kilometer från Annika Liljas lägenhet i centrala Kallinge ligger källan till att Brantafors vattenverk pumpat ut förorenat vatten. Från en brandövningsplats på flygflottiljen F17 har brandskum med kemikalier sipprat ned i grundvattnet och vattentäkten. Hur länge vattnet har varit förorenat vet ingen, men det aktuella skummet ska ha använts åren 1985–2003.
– Det kanske har varit som värst de senaste tio åren – min tolvåriga dotter har druckit förgiftat vatten under mer än halva sin livstid, säger Annika Lilja, som flyttade till Kallinge 2007.
Situationen i Blekinge saknar motstycke i Sverige.
– För svenska förhållanden är det hittills alldeles unikt med så här höga halter i dricksvattnet, säger professor Kristina Jakobsson.
I USA har kemiföretaget Dupont nyligen dömts att betala motsvarande sex miljarder kronor till 3 500 personer som drabbats av att företaget förorenat dricksvatten med ämnet PFOA i delstaterna Ohio och West Virginia. Studier på tiotusentals drabbade i området har visat på en ökad risk för exempelvis flera cancersjukdomar, sköldkörtelsjukdomar och tarmsjukdomen ulcerös kolit.
Försvarsmakten har tagit på sig ansvaret för att vattnet förorenats i Kallinge och Blekinge, men säger sig inte ha känt till riskerna med brandskummet. Runt 170 personer har i stället stämt det kommunala vatten- och avloppsföretaget Ronneby Miljö och Teknik (Miljöteknik) eftersom det är kommunen som levererat det förorenade vattnet.
– Vi är inte ute efter något stort skadestånd. Sverige är inte USA. Men vi vill att någon tar ansvar, att mer pengar avsätts till långsiktig forskning och att de som är sjuka får hjälp, säger Herman Afzelius, ordförande för PFAS-föreningen i Kallinge och Ronneby.
Miljöteknik anser att föreningens krav om skadeståndsansvar ska prövas enligt lagen om allmänna vattentjänster. PFAS-föreningen anser att det är produktansvarslagen som ska tillämpas.
– Enligt produktansvarslagen har du ett strikt ansvar om du levererar giftigt vatten, men enligt lagen om allmänna vattentjänster krävs det att du har varit vårdslös för att ansvar ska inträda, säger advokat Göran Starkebo, föreningens juridiska ombud.
Parterna ska träffas i Blekinge tingsrätt den 15 juni och båda sidor vill att frågan om vilken lag som ska tillämpas ska skickas direkt upp till Högsta domstolen för ett snabbt avgörande. Om HD anser att vatten inte är en produkt kommer föreningen antagligen att lägga ner rättsprocessen.
– Då är det för stor risk att vi förlorar och får betala rättegångskostnaderna. Först bli förgiftad och sedan kanske få betala för det – smaka på det, säger Herman Afzelius.
Fakta

PFAS

Högfluorerade kemikalier kallas med ett samlingsnamn PFAS.

Det är en grupp av många olika syntetiska ämnen som används i produkter främst för att de motstår värme, olja, smuts och vatten. Två av de mer kända ämnena är PFOS och PFOA.

PFOS förbjöds inom EU 2008, men övriga ämnen används fortfarande för exempelvis klädimpregnering, ytbehandling och rengöring.

PFAS är extremt svåra att bryta ner i naturen, i sig själva eller som nedbrytningsprodukter. Vissa är giftiga och anrikas i näringskedjan och utsöndras enbart långsamt av människor som djur.

Att dricka vatten med mycket höga halter av PFAS under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter.

Försvarsmakten och exempelvis flygplatsbolaget Swedavia har konstaterat att det finns rester av de förbjudna kemikalierna i på flera platser runt om i landet och Naturvårdsverket har identifierat runt 2 000 potentiella utsläppskällor.

Källa: Utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten.

Fakta

Bakgrund: Upptäcktes 2013

Hösten 2013: Länsstyrelsen i Blekinge genomför en utökad provtagning av miljögifter i grundvatten i länet.

November 2013: En första indikation på att det finns kraftigt förhöjda halter av perflourerade ämnen i grundvattnet i Kallinge.

16 december 2013: Brantafors vattenverk i Kallinge stängs. Det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik har funnit höga halter av PFAS i dricksvattnet. Misstankar uppstår om att en närliggande brandövningsplats på F17 är utsläppskällan.

Januari 2014: Försvarsmakten inleder ett fördjupat utredningsarbete på F17 och senare konstateras höga halter i grundvattnet liksom läckage ut i Ronnebyån.

Mars 2014: Arbets- och miljömedicin i Lund tar blodprover på en grupp elvaåringar. Visar på en mycket hög halt av PFAS i blodet i jämförelse med svensk allmänbefolkning och en lokal kontrollgrupp som inte har druckit av det förorenade vattnet.

20 september 2016: PFAS-föreningen, som består av cirka 170 boende i Kallinge och Ronneby, stämmer det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik AB (Miljöteknik) vid Blekinge tingsrätt.

Fakta

Rättsprocessen

Runt 170 personer i PFAS-föreningen i Kallinge och Ronneby har stämt det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik (Miljöteknik) vid Blekinge tingsrätt för att dricksvattnet har varit förorenat med PFAS-ämnen.

Innan svensk domstol kan ta ställning till om Miljöteknik har ett skadeståndsansvar eller inte ska det fastslås vilken lag som ska tillämpas.

Miljöteknik anser att frågan ska prövas enligt lagen om allmänna vattentjänster eftersom bolaget anser att det är den grundläggande lagregleringen av kommuners och kommunala bolags vatten- och avloppsverksamhet. Frågan om skadeståndsansvar ska därför prövas i mark- och miljödomstolen.

Miljöteknik anser att bolaget har fullföljt sina skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster. Speciellt eftersom PFAS inte finns på Livsmedelsverkets lista på ämnen för provtagning av dricksvatten.

PFAS-föreningen anser att frågan ska prövas enligt produktansvarslaget och att rättsprocessen fortsätter i tingsrätten.

Den 15 juni ska parterna träffas i Blekinge tingsrätt för en så kallad muntlig förberedelse. Båda parter vill dock att frågan om vilken lag som ska tillämpas skickas direkt upp till Högsta domstolen genom en så kallad hissdispens.

Källor: Blekinge tingsrätt, Länsförsäkringar i Blekinge, PFAS-föreningen.

Fakta

Flera studier bedrivs

Runt 3 700 personer i Kallinge och Ronneby har sedan december 2013 lämnat blodprov och personer som druckit vattnet från Brantafors vattenverk visade sig ha rejält förhöjda värden av PFAS i blodet.

Forskarna följer en grupp på 115 personer i åldrarna 4 till 83 år under en lång tid. Från första mätningen i juni 2014 till den sjunde mätningen i september 2016 har halten av ämnena PFHxS, PFOS, och PFOA i blodet sjunkit med 33, 43 respektive 50 procent.

Forskning görs även på olika former av registerdata på människor som lever eller har levt i det aktuella området sedan 1980-talet.

Studier görs på gravida kvinnor och deras barn. Blodprov, mjölkprover och moderkakor samlas in.

Forskarna följer även flickor som blir HPV-vaccinerade (humant papillomvirus).

En referensgrupp på runt 150 personer från Karlshamn, som inte har druckit det förorenade vattnet, har lämnat prover.

Vetenskapliga studier på tiotusentals personer i amerikanska Ohio och West Virginia, där människor druckit dricksvatten som varit förorenat med ämnet PFOA, har visat på en ökad risk för att drabbas av testikelcancer, njurcancer, sköldkörtelsjukdomar, tarmsjukdomen ulcerös kolit, förhöjt blodtryck och höga kolesterolvärden.

Forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin i Lund fokuserar i nuläget på dessa effekter och sjukdomar, men framhåller att det inte går att göra en direkt jämförelse med studierna i USA.

Källa: Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Gå till toppen