Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Höganäs

Fler ska tycka till om översiktsplanen i Höganäs

Kommunen satsar på dialogkarta på internet - men man kan även tycka till i analog form.

Planarkitekt Natali Klosterling har jobbat med dialogkarta på sitt tidigare arbete i Katrineholm och har goda erfarenheter. Nu bjuder hon in höganäsarna att tycka till om översiktsplanen.Bild: Maria Berkmo
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen har nu gått in ett nytt skede. Under hela juni finns möjlighet att tycka till via kommunens hemsida - hoganas.se/op.
Planavdelningen har tagit ett nytt grepp och vill få in så mycket åsikter som möjligt.
– Vårt syfte är att öka dialogen och få fler att bli delaktiga hur kommunen kan utvecklas, säger planarkitekt Natali Klosterling.
Man vill att invånarna tycker till i sju olika frågor:
• Var kan bostäder byggas?
• Vilka grönområden ska värnas?
• Var kan man tänka sig att nya verksamheter etableras i framtiden?
• Vilken plats tycker du är bra?
• Vilken plats är mindre bra?
• Vika områden och byggnader är särskilt värdefulla och ska utvecklas med varsamhet?
• Vilken väg, gata eller korsning borde förändras?
Med dialogkartan hoppas kommunen att man ska få in fler synpunkter på översiktsplanen.Bild: Höganäs kommun
Man får också möjlighet att utveckla varför man tycker som man gör.
– Man kan skriva sina kommentarer, men det är inget krav.
När det gäller trafikfrågan så kan det handla om både bilvägar, och gång- och cykelvägar.
Natali Klosterling hoppas att många passar på att tycka till.
– Vi gjorde en sådan här dialogkarta på min förra arbetsplats Katrineholm. Det var uppskattat och jag hoppas att det blir det här också.
För den som inte känner sig bekväm med det digitala formatet finns alternativ.
– Vi har tryckt upp kartorna och har en för varje serviceort. Så man kan komma hit till Stationshuset och klistra in vilka platser man har synpunkter på.
En karta finns för Viken, Lerberget, Nyhamnsläge, Jonstorp och Höganäs finns liksom en för hela kommunen.
Fram till den 30 juni finns möjligheten att tycka till. Sen ska alla åsikterna sammanställas i en rapport.
– Med en sådan här karta blir det väldigt visuellt. Det är lättare att ta till sig både för oss som jobbar med det och för invånarna.
– Man får en återkoppling och kan se både sin egen och andras synpunkter.
Översiktsplanen ställdes ut under förra sommaren och invånare och myndigheter fick tycka till. Ett 70-tal synpunkter kom då in, bland annat från länsstyrelsen som var kritisk. Det har även lämnats protestlista kring nya sträckningen av väg 111 som går rakt genom Pannkaksladan.
Planarbetet har pågått sedan 2012 och har försenats. Efter medborgardialogen nu under juni, kommer planen att revideras igen och kompletteras.
– De synpunkter vi får in nu ska användas som diskussionsunderlag i det fortsatta arbetet. Vi ska visa alla kommentarerna för våra politiker.
Siktet är nu inställt på att översiktsplanen ska klubbas politiskt först 2019. Planen ska styra hur marken ska användas i kommunen fram till 2035.
Gå till toppen