Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

"Skåne som ett testdistrikt för gårdsförsäljning av lokalt öl och vin hotar folkhälsan."

Privata vinstintressen i handeln med alkohol måste begränsas. Det skriver de två miljöpartisterna Ida Nilsson och Anders Åkesson.

Ska Skåne under tre år utgöra ett testdistrikt för gårdsförsäljning av lokalproducerat öl och vin? Den 20 juni kommer frågan upp i regionfullmäktige.

Bild: Stefan Ed

Annons

Miljöpartiet har på rikspolitisk nivå under flera mandatperioder motsatt sig olika förslag när det gäller gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Skälet är att konsekvenserna skulle bli för stora.

En bärande folkhälsotanke i svensk alkoholpolitik, med stark folklig förankring, är att genom Systembolagets försäljningsmonopol begränsa privata vinstintressen i handeln med alkohol. Ett införande av gårdsförsäljning innebär stor risk för att monopolet avskaffas.

Annons

Annons

Studier visar att det finns en tydlig koppling till alkoholbruk när det gäller skrumplever och högt blodtryck. För de flesta alkoholrelaterade sjukdomar ökar risken redan vid en låg alkoholkonsumtion. Alkohol har en destruktiv roll när det gäller förtida död, våldsbrottslighet samt olyckor – inte minst i trafiken. Barns trygghet under uppväxten påverkas också negativt av beroende eller riskbruk hos föräldrarna.

Forskare lyfter fram tre faktorer som avgör hur mycket alkohol människor dricker; vad det kostar att köpa alkohol, attityden till att dricka alkohol och hur lätt det är att få tag på alkohol.

Precis som företrädare för IOGT-NTO framhåller skulle gårdsförsäljning, enligt statliga utredningar, öppna marknaden också för övriga länders producenter på grund av EU-lagstiftningen.

Region Skånes folkhälsoberedning har dessvärre i ett yttrande till regionstyrelsen bifallit en motion från Liberalerna som föreslår att Skåne under tre år utgör ett testdistrikt för gårdsförsäljning av lokalproducerat öl och vin. Det skedde trots att både Miljöpartiet och Socialdemokraterna är emot ett sådant försök. Vi inom det rödgröna styret reserverade oss mot förslaget, men det kunde drivas igenom därför att Sverigedemokraterna stödde alliansen.

För en vecka sedan, den 1 juni, sade samma konstellation oppositionspartier i regionstyrelsen ja till motionen. Nästa steg är att den ska upp i regionfullmäktige den 20 juni. Blir det ett ja också där är regeringen nästa instans.

Annons

Annons

Miljöpartiet kommer förstås även i regionfullmäktige att rösta emot förslaget. Skåne som ett testdistrikt för gårdsförsäljning av lokalproducerat öl och vin hotar folkhälsan.

Ida Nilsson

Anders Åkesson

SKRIBENTER

Ida Nilsson (MP) är ordförande för folkhälsoberedningen i Region Skåne.

Anders Åkesson (MP) är partistyrelseledamot och regionråd i Skåne.

Annons

Annons

Till toppen av sidan