Signerat

Ola Tedin: Ibrahim Baylan på besök i verkligheten.

Ibrahim Baylan (S) på besök i Rosengård.
En nästan femtioprocentig ökning på två år av ett samhällsproblem, ta vilket som helst, borde kanske ses som lite av att misslyckande. Men när DN avslöjar att polisen utökat klassningen av "särskilt utsatta" bostadsområden i Sverige från 15 till 23 väljer en av de ansvariga ministrarna att se det som en utmaning för samhället snarare än som ett tecken på att segregation och utanförskap är på väg att förvärras.
"Ja, det är svårt att rå på, men jag tror på att det går att förändra", konstaterar energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan (S) på plats i Rosengård i Malmö.
Sedan förra sommaren har han ett särskilt uppdrag från statsministern att leda och samordna regeringens insatser mot segregationen. Under några timmar under måndagen besökte han staden för att bland annat prata om insatser mot organiserad brottslighet och studera polisarbetet i segregerade områden. Det sistnämnda innebar också en kort promenad runt kvarteren kring von Lingens väg på Rosengård. Stadsdelen är sedan tidigare tillsammans med Södra Sofielund uppsatt på polisens nationella operativa avdelnings lista över särskilt drabbade utanförskapsområden – dit nu även Lindängen i Malmö och Karlslund i Landskrona räknas.
Ministerns besök skedde dagen efter ännu ett brutalt mord på Seved i Södra Sofielund. En man i 30-årsåldern sköts med automatvapen på Lantmannagatan och dödförklarades ett par timmar senare. Händelsen är den senaste av ett 60-tal skjutningar på drygt ett år i Malmö.
Samordningsministern har alltså en del att stå i. På kort sikt handlar det om att se till att myndigheterna har tillräckliga resurser att gå in och avväpna de kriminella gängen, vilket ju inte skulle vara en dag för tidigt. På lång sikt vill han helst tala om samhället i stort och hur viktigt det är att alla drar åt samma håll.
"Det är lätt att bara komma och prata om projekt och projektpengar", fastslog ministern.
Ibrahim Baylan framhöll att han själv kommer från ett av Stockholms utanförskapsområden. Hans bakgrund ger honom säkert lite extra kredd hos plågade väljare i dessa brottsdrabbade områden.
För att ett område ska betraktas som särskilt utsatt krävs att flera viktiga funktioner glidit ur myndigheternas kontroll och parallella samhällsstrukturer börjat ta över. Det innebär i sin tur att polisen får svårt att göra sitt jobb och när den lyckats gripa överträdare visar det sig att befolkningen ofta är ovillig att vittna. Som om inte det vore illa nog blir de särskilt utsatta områdena grogrund för radikalisering och våldsbejakande extremism.
Blotta tanken på att områden som drabbats av detta skulle ha ökat från 15 till 22 borde vara tillräckligt för att tillsätta en nationell katastrofkommission. Att samhället måste göra allt som står i dess makt för att återta kontrollen är därför självklart.
Ett Malmöbesök från en samordningsminister kan givetvis bli en bra början. Men allmänheten och särskilt utanförskapsområdenas hårt prövade invånare i synnerhet har rätt att förvänta sig lite mer.
Gå till toppen