Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ängelholm

Statlig kritik mot socialförvaltningen

Brister på sju punkter, enligt Arbetsmiljöverket.

Det är främst när det gäller säkerheten för socialsekreterarna i möten med klienterna som Arbetsmiljöverket riktar kritik mot socialförvaltningen i Ängelholms kommun. I april och maj gjorde myndigheten sammanlagt fyra besök hos socialförvaltningen för att inspektera arbetsmiljöarbetet inom individ- och familjeomsorgen.
På sammanlagt sju punkter i det 18-sidiga inspektionsmeddelandet påpekar Arbetsmiljöverket brister i socialförvaltningens arbetsmiljö. Det som mest sticker ut är den dåliga beredskap som socialsekreterarna har för att hantera kritiska situationer i möten med klienter.
Men även kommunens eget utvecklingsarbete förs fram som en faktor. Under punkten "Riskbedömning avseende arbetsbelastning" berättas att många medarbetare hänvisar till "...att det kontinuerligt initieras många, omfattande utvecklingsprojekt inom kommunen där chefer samt medarbetarna involveras genom utbildningar, arbete i workshops och arbetsgrupper samt att sätta sig in i nya arbetssätt och rutiner." Det framhålls att utvecklingsprojekten, parallellt med de löpande arbetsuppgifterna, "bidrar till en hög belastning och en upplevelse av att vara splittrad."
HD har försökt nå Christer Kratz, som är chef för huvuduppdrag Lärande och familj i Ängelholms kommun, utan framgång men han skriver i ett pressmeddelande:
"Vi värnar om vår personal och vi är medvetna om våra socialsekreterares arbetssituation. Vi har redan gjort flera satsningar på arbetsmiljöfrågor, men det behövs mer. Arbetsmiljöverkets skrivelse är en hjälp för oss att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för våra medarbetare. Arbetet med att åtgärda dessa brister startade redan innan tillsynen och vi arbetar kontinuerligt med att tillgodose de krav vi har på oss."
Ängelholms kommun måste svara Arbetsmiljöverket senast 21 augusti när det gäller punkten "Undersökning och riskbedömning – hot och våld" och senast 20 oktober på övriga punkter.
Gå till toppen