Ängelholm

Pytteleden spökar inför beslut om växthustomten

Park eller bostäder? På måndag ska kommunfullmäktige slutligen avgöra vad växthustomten ska användas till och våndan är stor. Många menar att beslutet egentligen handlar om något annat – Klippanvägens förlängning.

Växthuset är rivet och tomten ligger öde. Ska det bli en park eller ska det byggas bostäder här? Politikerna är långt ifrån överens.Bild: Niklas Gustavsson
Kommunens gamla växthusbyggnader är rivna och tomten invid Pyttebron är sanerad.
Socialdemokraterna vill göra ett grönområde av parken, en social mötesplats med inslag av aktiviteter som bygger på en visionskiss för området. Och man pekar också på resultatet av en medborgardialog som stödjer den inriktningen.
Den borgerliga alliansen tycker att det finns nog med parker i området och vill istället bygga bostäder där.
Två politiska motioner formulerar viljeyttringarna, och på måndagens fullmäktige ska det fattas beslut.
Men resultatet är inte givet på förhand. Om Alliansen håller ihop samlar de lika många röster som S tillsammans med Sverigedemokraterna, det enda parti i fullmäktige som klart uttalar sitt stöd till någon part.
Patrik Ohlsson (SD) initierade en medborgardialog om växthustomten och är nöjd med utslaget. Han stödjer förslaget om en park.Bild: Mats Roslund
– Vi har varit för en park hela tiden, och är nöjda med hur medborgardialogen har landat, säger Patrik Ohlsson (SD).
Engelholmspartiet, som tidigare ställt sig bakom parkförslaget, har börjat tveka.
– Vi har inte satt ner foten ännu, det finns de i partiet som är för och de som är emot, säger Stig Andersson (EP).
Även Miljöpartiet vacklar och har svårt att välja sida.
– Vi kan tänka oss både bostäder och park på växthustomten. Det kanske går att hitta en medelväg, hoppas Karl-Otto Rosenqvist.
De två partilösa, Jim Brithén och Eric Sahlvall, har tankar som går åt ett annat håll:
– Just nu är mitt förslag att båda motionerna går till återremiss tills vi har en godtagbar trafikutredning på bordet, säger Eric Sahlvall.
Den synpunkten har Jim Brithén redan fört fram i reservationer när motionerna har behandlats i kommunstyrelsen.
Det är det gamla förslaget om Pytteleden som spökar när växthustomtens öde ska avgöras, en avgörande valfråga som också har gått till folkomröstning. De borgerliga med Liberalerna i spetsen vill bygga en förlängning av Klippanvägen för att klara framtida trafikflöden till utbyggnadsområden på andra sidan ån. S motsätter sig detta och har istället förordat en ringväg.
Robin Holmberg (M) står bakom Alliansens förslag om att bebygga växthustomten med bostäder.Bild: Niklas Gustavsson
Bostadsbyggande på växthustomten skulle stärka behovet av en trafikförbindelse, menar kritikerna.
Oppositionsrådet Robin Holmberg (M) hävdar att det inte finns någon sådan koppling till planerna för växthustomten.
– Det är en alltför bra mark för att göra till grönområde, i synnerhet som det finns andra i närheten. Det behövs bostäder och vi tycker att som man kan utveckla tomten oavsett vilken trafiklösning man väljer i framtiden, säger han.
Kommunstyrelsen ordförande Lars Nyander (S) säger tvärtom:
Lars Nyander (S) hoppas att förslaget om en park ska vinna och att tanken på Pytteleden ska försvinna.Bild: Niklas Gustavsson
– Vi har aldrig förr byggt så mycket bostäder i Ängelholm som nu. Vi vill inte invänta någon trafiklösning utan vill ha en park. Jag hoppas att de andra partierna tänker på vad de lovat i sina kommunalpolitiska handlingsprogram när vi ska fatta beslutet, säger han.
EP kan spela en avgörande roll.
– I kommunstyrelsen har vi sagt ja till en park och ja till medborgardialogen. Och vår officiella inställning är att Klippanvägen inte ska förlängas. Men om Ängelholm ska fortsätta att växa kan vi på sikt bli tvungna att göra det, även om vi bygger ut västra länken. Man kan fundera i många banor, säger Stig Andersson.
Stig Andersson (EP) tror att debatten om växthustomten mer kommer att handla om Pytteleden och framtida trafiklösningar.Bild: Niklas Gustavsson
Gå till toppen