Ängelholm

Äldreboenden kan ha bristande brandsäkerhet – nu ska alla ses över

Efter tillsyn på ett antal äldreboenden i Ängelholm föreslår räddningstjänsten ett helhetsgrepp för samtliga vårdboenden. Dels för att höja den generella brandsäkerheten, dels för att få ner åtgärdskostnaderna.

En allmän översyn kommer att påbörjas under hösten och omfattar samtliga vårdboenden i Ängelholm.Bild: Pontus Lundahl/TT
– Vi har upptäckt en del typiska brister och misstänker att det kan vara återkommande. Därför vill vi flagga för politikerna att det kan vara ett problem som måste åtgärdas framöver, säger Johan Lindström som är enhetschef vid Räddningstjänst Skåne Nordväst.
Exempel på brister som nämns i protokollen är att gemensamhetsytor, kök och dagrum ingår i samma brandcell som korridorerna utanför boenderummen, och att det saknas dörrstängare till boenderummen.
– Man bygger ju ofta så med öppna planlösningar för att det är socialt och skapar trivsel, men det är inte alltid optimalt ur ett brandtekniskt perspektiv, säger Johan Lindström.
För några år sedan var man i ett liknande läge i Helsingborg. Då informerades inte politiker och tjänstemän direkt när bristerna upptäcktes, och det misstaget tänker man inte göra om i Ängelholm.
– Då fick vi på pälsen för att vi inte informerade om läget i tid. Det blev också ganska dyrt eftersom vi inte tog ett helhetsgrepp den gången.
Även om det enligt Johan Lindström hittills inte finns något som talar för att åtgärderna i Ängelholm blir lika omfattande som de i Helsingborg, vill man genom god framförhållning hålla nere de eventuella kostnaderna.
En allmän översyn kommer att påbörjas under hösten och omfattar samtliga vårdboenden i Ängelholm, även de privata.
Gå till toppen