Båstad

Avråder från bad vid Segelstorp och Glimminge

Badvattnet vid Segelstorp och Glimminge har för höga halter av E-colibakterier. Därför avråder kommunen nu från bad i havet vid Segelstorps strand och Glimminge strand.

Det var i samband med senaste badvattenprovet den 13 juni som provresultatet visade på otjänligt badvatten i havet utanför Segelstorp och Glimminge.
För höga halter av E-coli bakteriehalten uppmättes.
– Så fort vi får ett otjänligt prov går vi ut och avråder tillfälligt från bad. Rådet gäller tills dess att prover påvisar tjänligt badvatten vilket kan bli under en längre period om det behövs för att skydda människors hälsa, säger kommunens miljöchef Tina Eriksson.
Vad det otjänliga badvattnet kan bero på är ännu inte klarlagt. Kommunen spekulerar i att det kan bero på att kraftig vind rört om bottenskiktet eller att det kan ha landat fåglar som ätit och lämnat avföring på platsen.
– E-coli är en sjukdomsframkallande mikroorganism. Den kan ge magont, diarré och kräkningar. Det är en tarmbakterie och finns normalt i avföring från människor och andra varmblodiga djur men ska normalt inte finnas i våra badvatten. Om det finns i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att vattnet är förorenat på något sätt. Till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn, säger Tina Eriksson.
Under måndagen den 19 juni tas ett omprov som ska skickas för analys. Kommunen kommer att återkomma med resultatet av detta men tills vidare avråder man från bad i havet vid Segelstorps strand och Glimminge strand.
– Teknik och service kommer att sätta upp skyltar i eftermiddag. Förhoppningsvis får vi svar på omprovet på onsdag, säger Tina Eriksson.
Kommunen pekar även på att de som är känsligast vad gäller det otjänliga badvattnet är barn, äldre och djur.
Gå till toppen