Höganäs

Badvattnet på Margreteberg är bra igen

Omprovet visade på tjänligt badvatten - med råge.

Det var i förra veckan som kommunens miljöavdelningen gick ut och avrådde från att bada vid stranden på Margreteberg. Då hade den första omgången med badvattenprover visat att det fanns alldeles för höga halter av tarmbakterien e colie på badplatsen.
I torsdags togs nya badvattenprover och på måndagen stod det klart att badvattnet återigen är okej.
Från en halt på 2 400 per 100 milliliter vatten ligger nivåerna av e colie nu på 1.
– Ofta handlar det om kortvariga föroreningar. Det hade varit dåligt väder med blåst och regn dagen innan vi tog det första provet, säger miljöinspektör Slobodan Vojdovic.
På ytterligare fyra badplatser var vattnet tjänligt med anmärkning - Fågelviken i Mölle, Lerhamn, Vikens havsbad och Strandbaden. Här var det en annan tarmbakterie - intestinala endeokocker - som spökade.
– Vi tog omprov även där och nu är vattnet helt tjänligt även på dessa badplatser, säger Slobodan Vojdovic.
Under juni och juli och augusti kollas badvattnet ungefär var tredje vecka. Det handlar om följande badplatser: Gräsa brygga, Vikens havsbad, Lerberget, Kvickbadet, Margreteberg, Strandbaden, Nyhamnsläge, Lerhamn, Fågelviken (Mölle), Solviken (Mölle), Ransvik, Kallbadhuset Arild, Revet i Jonstorp och Farhultsbaden.
I förra veckan rådde även badförbud i simbassängen vid Solviken i Mölle. Men sedan vattnet utsatts för chockklorering är bakteriehalterna nere på godkända nivåer igen.
Gå till toppen