Helsingborg

Hamnen i Helsingborg tjänar stort på konflikten i Göteborgs hamn

En långdragen facklig konflikt i Göteborg har lett till att containertrafiken ökat kraftigt till Helsingborg. Samtidigt hamnar Helsingborgs hamnarbetare i en svår sits eftersom de indirekt blir något av strejkbrytare gentemot sina kollegor i norr.

Containertrafiken i Helsingborg har ökat kraftigt under våren. På bilden: Nicklas Patulski, lokal ordförande i Hamnarbetarförbundet (i mitten), tillsammans med kollegorna André Björklund och Veronica Persson.Bild: Björn Lilja
Den fackliga konflikten i Göteborg har pågått i ett drygt år. 19 maj beslutade APM Terminals, som äger containerterminalen i Göteborg, om en lockout på kvällar och nätter mot hamnarbetarna. Arbetarna har i sin tur genomfört flera strejker.
Konflikten är invecklad och politiskt laddad. Den började med arbetsmiljöfrågor och föräldra- och semesterledighet. I dag handlar den i korta drag om att APM Terminals vill tvinga Hamnarbetarförbundet, ett fristående fackförbund som organiserar majoriteten av hamnarbetarna, att i Göteborg teckna ett hängavtal utifrån LO-knutna Transports kollektivavtal.
Vilket Hamnarbetarförbundet inte vill då de menar skulle förlora nästan allt inflytande (läs mer i faktaruta).
Allt eftersom konflikten trappats upp har flera företag valt att istället frakta via andra hamnar. Framför allt via Helsingborg.
— Volymerna har ökat radikalt. Sedan lockouten har vi nästan dubblat vår omsättning, berättar Nicklas Patulski.
— Befintliga kunder fraktar större volym via Helsingborg. Men det är för tidigt att se i statistiken, säger Andreas Eriksson, marknadsansvarig på Helsingborgs hamn.
Det går bra för Helsingborgs hamn. I fjol gjorde hamnen ett rekordår, ekonomiskt sett. Godstrafiken ökade med 10 procent mellan 2015 och 2016.
– Vi har satsat mycket på containerhamnen, bland annat med en ny kran och en tredje kaj.
Till containerhamnen anlöper i snitt nästan tre fartyg per dag. De flesta är så kallade feederskepp, mellanstora fartyg som fraktar containrar till och från större hamnar i Europa.
— Vi hanterar i stort sett allt. Nästan all frukt och grönt till Sverige kommer via Helsingborg, berättar Andreas Eriksson.
Helsingborgs hamn har runt 210 anställda, 150 i själva hamnen. Hamnsexan har 118 medlemmar men alla arbetar inte i hamnen.
När containertrafiken nu ökat är det svårt för arbetarna i Helsingborg att hänga med.
– De flesta tycker att det är för mycket, säger Nicklas Patulski.
Hamnen har nyanställt och timlönsanställda arbetar för fullt. Men enligt Nicklas Patulski handlar kapacitetsproblemen snarare om att det saknas maskiner och plats i hamnen.
– Vi har behövt göra direkt farliga saker, till exempel att ställa containers på platser där de inte ska stå.
Helsingborgs hamn anser inte att de tar på sig för mycket gods. De menar att de som kommersiellt bolag vill ha mycket trafik.
– Vi har skyddsombud och följer de regler som finns, säger Andreas Eriksson.
Hamnarbetarförbundets Helsingborgskontor ligger i en idylliskt vit stenvilla på Västra Tallgatan på Planteringen. De delar lokaler med LO-anslutna Transport, som de står i konflikt med.Bild: Björn Lilja
Nicklas Patulski menar att många i förbundet är trötta och arga på konflikten i Göteborg. Hamnsexan har genomfört ett antal sympatiåtgärder för kollegorna i Göteborg. 14 februari strejkade de i en timme och i juni gav de göteborgarna 29 500 kronor i konfliktstöd. De har även beslutat att inte hantera omdirigerat gods från Göteborg, vilket visat sig vara svårt i praktiken.
– Då sa hamnen att den inte är omdirigerad utan att frakten nu ska gå via Helsingborg. Vi kan inte avgöra om den skulle till Göteborg från början.
Ökad trafik här innebär att ni i praktiken motarbetar kollegorna i Göteborg. Hur känns det?
– Det är väldigt olyckligt. Men vi kan ju inte bara strunta i att arbeta, säger Nicklas Patulski.
– Det känns jobbigt eftersom de är kollegor, men vi kontrollerar inte det, säger hamnarbetaren Veronica Persson.
Hamnarbetarförbundet har medlemsdemokrati så ytterligare stridsåtgärder måste stödjas av en majoritet.
– Om de vill ha en sympatiåtgärd så tar vi upp det direkt, säger Nicklas Patulski.
Den fackliga situationen ser likadan ut i Helsingborg som i Göteborg. Helsingborgs hamn har avtal med Transport men majoriteten av arbetarna är medlemmar i Hamnsexan. Men i Helsingborg är båda parter nöjda.
Fakta

Konflikten i Göteborgs containerhamn

Den fackliga konflikten i Göteborg har rötter i 1970-talet då dåvarande arbetsgivarorganisationen Stuvarförbundet ville kringgå Hamnarbetarförbundet och sluta avtal med LO-anslutna Transport.

I Göteborg har APM Terminals kollektivavtal med Transport. Nuvarande konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals började i april 2016 och handlade då bland annat om arbetsmiljöfrågor och föräldra- och semesterledighet.

Sedan konflikten utbröt har båda parter genomfört flera konfliktåtgärder. Hamnarbetarförbundet har strejkat och gjort övertidsblockader. APM Terminals genomför nu en lockout på kvällar och helger.

APM Terminals har nekat ett trepartsavtal med Hamnarbetarförbundet vilka i sin tur nekat ett hängavtal med Transport.

Konflikten har kostat flera svenska företag stora summor pengar och regeringen har nu tillsatt en snabbutredning om att kunna ändra i konflikträtten för fackföreningar som saknar avtal.

Gå till toppen