Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Sven-Åke Olofsson: Sven-Åke Olofsson: "Får man önska en riktigt regnig sommar?"

Bild: Erik Nylund
Sällan har oron för vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet, varit så stor. Åtta olika myndigheter har gått ut och varnat för den värsta vattenbristen på 100 år. Situationen beskrivs som alarmerande.
Får man önska en riktigt regnig sommar? Och en vinter där snön ligger meterdjup. Sommaren har åtminstone börjat lite lovande för den som önskar sig regn.
Precis som när det gäller klimatfrågan i stort diskuteras vad som är permanenta förändringar eller tillfälliga. Och att vår situation är avundsvärd jämfört med de verkligt torkdrabbade länderna är självklart. Men att även vårt vatten är utsatt för stora hot är tveklöst.
I Skåne har vi vattenförsörjning från sjöar som Bolmen, Ringsjön och Vombsjön. Det finns gott om kommunala vattentäkter. Värre är läget i östra Sverige och på Öland och Gotland.
Att skånsk vattenförsörjning vilar tungt i insjöar är inte bara en fördel. Vad händer om temperaturen höjs? Vid övergödning? Algblomningen och risken för giftiga bakterier ökar. Och i bottensedimenten döljs många andra synder i form av utsläpp. Vombsjön och Ringsjön är redan kemikaliestinna. Vill man vara mer orolig går det att peka på dåliga ledningsnät. Och reningsverken är inte fullkomliga. Ironiskt nog har översvämningar efter skyfall potential att ställa till det på den tekniska sidan.
Hur ska vi då fås att spara på vattnet? Högt pris ses ju alltid som en utväg. Bjuv klubbade nyligen ett beslut om 17 procents höjning till exempel. Men det biter dåligt. Se bara på hur mycket vatten vi köper i butikerna.
Det är inte lätt att göra politik av vår livsviktiga vattenförsörjning. Nu senast försökte Miljöpartiet i samband med sin kongress. Partiet vill skapa stor debatt kring hoten mot vårt vatten. Bara 14 av landets 290 kommuner noterar normala grundvattennivåer. MP vill att kommuner och länsstyrelser ska ha ordentliga planer för vattenförsörjningen. Men andra partier nappar knappast. Vatten och avlopp är inte frågor som det tas politisk fight kring och som får väljarna på fötter - inte förrän det är för sent.
Staten måste stödjas fler storskaliga vattenförsörjningsprojekt, som den kompletterande Bolmentunnel i Skåne som ska stå klar 2018. Eller kopiera naturen genom att pumpa in vatten för filtrering i grusåsar. Kommunerna måste rusta upp gamla ledningsnät och reningsverk som annars kommer att tvinga oss att koka bakterieförorenat vatten på det sätt som vi sett i bland annat Helsingborg och Lund. Vi som medborgare måste fås att hantera vårt viktigaste livsmedel med mindre slösaktighet.
Det är enorma åtaganden som inte bara handlar om gigantiska kostnader utan även förändringar av vår livsstil. Går det? Nja, som vanligt splittras vi och politikerna mellan alla utmaningar. Vattenfrågorna kommer inte att slutgiltigt lösas och vi tvingas leva med återkommande utbrott av konsekvenserna.
Gå till toppen