Ängelholm

Växthustomten ska utredas på nytt efter lång debatt i fullmäktige

Park eller bostadshus på växthustomten? Istället för ett avgörande i fullmäktige blev det tillbaka till ruta ett. Frågan ska utredas på nytt i hopp om att hitta en kompromiss.

Robin Holmberg (M) drev igenom återremiss i hopp om att hitta en kompromisslösning för växthustomten som ger utrymme för såväl bostäder som park.Bild: Niklas Gustavsson
Det var två motioner som ställdes mot varandra i måndagens kommunfullmäktige. S-förslaget anlägga en park på den tidigare växthustomten mot Alliansens förslag att bygga bostäder där.
Ingen vann.
Mycket korridorsnack hade pågått inför mötet och det sades tidigt att det skulle bli småpartierna som avgjorde frågan. När Engelholmspartiet kungjorde att de skulle yrka avslag på båda motionerna fanns det bara Sverigedemokrater kvar på Socialdemokraternas sida.
Miljöpartiet skulle kunna tänka sig en blygsam bebyggelse som också ger utrymme för ett tyst grönområde, men röstade nej till båda motionerna. Likadant gjorde Jim Brithén (-) som vill invänta en konkret trafiklösning för Ängelholm.
– Måste vi göra någonting alls på växthustomten, undrade han.
S-ledamöter pläderade för behovet av en tyst, grön oas i staden och att bostadsbyggande planeras i stor omfattning på annat håll i staden.
Bostadsbyggandet väster om ån och den framtida infrastrukturen upptog en stor del av debatten och växthustomten pekades ut som en bricka i det politiska spelet.
– I valrörelsen för tre år sedan ingick detta område som ett stort argument för att inte bygga en väg. Man skulle inte heller bygga bostäder. Så länge vi inte har byggt något har vi möjlighet att bevara området, sa BrittMarie Hansson (S).
– Om man anlägger en park bara för att blockera för Pytteleden tycker jag att man använder skattemedel på fel sätt, sa Karl-Otto Rosenqvist (MP) och argumenterade för en helhetslösning.
Stig Andersson (EP) begärde så småningom ajournering och det blev tid till nytt korridorsnack.
Det ledde till snabbt slut på debatten om S-motionen om att göra parkområde av växthustomten. Efter votering förlorade S med 19–31, en avstod.
Alliansens motion om bostadsbyggande, som var nästa ärende, verkade inte ha bättre förutsättningar. Därför gick Robin Holmberg (M) upp och yrkade på återremiss.
– Det är en märklig situation som har uppstått. Rösträkningen gör att båda motionerna faller. Vi har inte kommit någonstans. Men jag vill ge en chans till för att titta över frågan om bostäder kontra park. Jag tror att vi kan hitta en kompromiss där alla blir nöjda, sa han och fick med sig tillräckligt många för att rösta igenom en minoritetsåterremiss, med 24 röster mot 27.
Gå till toppen