Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Föroreningar hittade i Båstad hamn

Delar av marken i Båstad hamn är förorenad. Så förorenad att det företag som står bakom markundersökningen bedömer att åtgärder är nödvändiga.

Frågan är om de föroreningar som hittats i Båstad hamn kan nå ytvattnet och skada vattenlevande organismer?Bild: Anders Berggren
En ny detaljplan för Båstad hamn håller på att tas fram. I samband med detta har en markundersökning gjorts i hamnen. En undersökning som visar att det finns föroreningar i en del av hamnområdet. Det handlar bland annat om PCB, xylener, PAH, bly, krom och organiska tennföreningar. Enligt undersökningen handlar det om kraftigt förhöjda halter av föroreningar.
Totalt genomfördes provtagning i hamnområdet på tio olika punkter. I en av provpunkterna hittades föroreningar som överstiger de värden som finns för så kallad mindre känslig markanvändning. Det handlar om en provpunkt på den så kallade Stejleplatsen i områdets norra del.
Föroreningarna kan ha sitt ursprung i motorbränsle, lösningsmedel, färger, båtbottenfärger, kol, fogmassor med mera. Enligt kommunens miljöchef Tina Eriksson härstammar de ämnen som hittats troligen från tidigare hamnverksamhet och hantering av båtbottenfärger på platsen.
Miljöavdelningens uppfattning är att det finns skäl att göra en utökad markundersökning på platsen. I nuläget finns det nämligen en osäkerhet kring vilken omfattning föroreningarna har.
– Det har legat där ett tag men risken är att det sköljs ut i vattnet, säger Tina Eriksson.
Enligt henne kan föroreningarna utgöra en risk för vattenlevande organismer. Hon pekar även på att bland annat vattenmiljöer bör skyddas så att inga störningar uppkommer. Någon akut hälsorisk för människor och miljö ska dock inte finnas.
Kommunens planavdelning hade, när tidningen var i kontakt med kommunen, inte fattat beslut om man kommer att gå vidare med en utökad provtagning.
Sigma civil, som står bakom markundersökningen, föreslår att en kompletterande undersökning görs och att en efterbehandling görs av föroreningen. Eftersom halterna av föroreningar är höga och ytligt förekommande är deras bedömning att åtgärder är nödvändiga.
Annars bedöms inga andra åtgärder vara nödvändiga så länge området används på liknande sätt som i dag.
Enligt det förslag till detaljplan som finns kommer inga bostäder att tillåtas i området. Det innebär att marken i så fall klassas som mindre känslig markanvändning som tillåter att det finns parkering, kontor, handel, industrier och liknande på platsen.
I det planförslag som finns ingår bland annat att skapa en möjlighet för befintliga verksamheter att utvecklas och att säkerställa allmänhetens tillgång till området.
Gå till toppen