Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Om politisk oenighet leder till att höghastighetsjärnvägen inte blir av finns det risk för att konsekvenserna blir allvarliga.”

Satsningen på höghastighetsjärnväg är på intet sätt orimligt stor, skriver tre företrädare för Klimatsamverkan Skåne.

Skåne är porten mellan Skandinavien och Kontinentaleuropa och en stor del av godstransporterna går genom länet. Det är trångt på både vägar och järnvägar, skriver artikelförfattarna.Bild: Patrick Persson
Den planerade höghastighetsjärnvägen i Sverige ger Skåne en unik möjlighet både när det gäller att tillgodose regionens omfattande behov av transporter och att ta ett ordentligt kliv framåt för miljön och klimatet.
Men om politisk oenighet leder till att höghastighetsjärnvägen inte blir av finns det risk för att konsekvenserna blir allvarliga.
Utvecklingen av Skånes vägar och järnväg har betydelse för hela Sverige.
Skåne är porten mellan Skandinavien och Kontinentaleuropa och en stor del av godstransporterna går genom länet. Det är trångt på både vägar och järnvägar. En tredjedel av Sveriges import och export, mätt i värde, passerar genom Skåne varje år. Under den senaste tioårsperioden ökade mängden gods med omkring tio procent i Skåne, och allt pekar på att det är en ökning som fortsätter.
Skåne är också en av de regioner i landet som har de ambitiösaste klimatmålen. Några exempel:
* Kollektivtrafikens marknadsandel av den motoriserade trafiken ska år 2030 uppgå till minst 40 procent, från ungefär 26 procent idag.
* Godstrafiken på järnväg och till sjöss ska öka från 40 till 60 procent till år 2050
* Persontrafiken med kollektivtrafik och cykel ska fördubblas till 67 procent till år 2050.
I samarbetsplattformen Klimatsamverkan Skåne driver Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen kampanjen "100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020".
Långsiktiga investeringar i infrastruktur är nödvändiga för att nå de klimat- och utvecklingsmål som satts upp internationellt, nationellt och regionalt. Investeringar i höghastighetsjärnväg är ett måste för att Skånes transportsystem ska kunna byggas ut med god kvalitet, ochpå ett klimatvänligt vis. Därför vill vi att den planerade höghastighetsjärnvägen byggs med fyra spår på Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm. De sista korta delarna med enkelspår längs Västkustbanan (Lund–Göteborg) behöver få dubbelspår så att banan kan utnyttjas till fullo. Av samma skäl måste ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår, Skånebanan (Kristianstad-Helsingborg), få dubbelspår.
Att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige mellan Malmö, Göteborg och Stockholm,kostar omkring 230 miljarder kronor fram till år 2035, enligt Trafikverket. Men det är en investering som har en livslängd på 100 år. Fördelat på livslängden blir kostnaden tre miljarder per år. Sveriges subventioner till fossila bränslen, främst genom förmånliga skattevillkor till energi- transport- och jordbrukssektorn, är varje år mer än tio gånger högre.
Satsningen på höghastighetsjärnväg är på intet sätt orimligt stor. De totala utgifterna var i 2016 års statsbudget 917 miljarder kronor. Budgeten under nästa planperiod, 2018–2029 för infrastruktur är 622,5 miljarder kronor. Under samma period lägger Norge dubbelt så mycket på infrastruktur.
Framtiden är svåratt förutse. Men frågor som befolkningsökning, integration och klimat fortsätter sannolikt att prägla nutida och kommande generationers samhällsbygge.
Hus, vägar och järnvägar som byggs idag ska användas i minst 100 år. Därför måste långsiktiga och hållbara perspektiv ligga till grund för framtidsinvesteringar. Just nu pågår arbetet med den nationella infrastrukturplanen 2018-2029, som regeringen ska fatta beslut om till våren. Det är nödvändigt att den innehåller höghastighetsjärnväg Lund-Hässleholm, liksom dubbelspår på Skånebanan och Västkustbanan.
En höghastighetsjärnväg skapar också stora mervärden, till exempel utökade arbetsmarknadsregioner som gör att människor har möjlighet att resa längre till arbete och studier, nya attraktiva bostadsområden och bättre förutsättningar förnäringslivet.
Höghastighetsjärnväg är en unik möjlighet för Skåne som inte får gå förlorad.

Petter Forkstam

Dolores Öhman

Ola Melin

Petter Forkstam (MP) är ordförande för Energikontoret i Skåne.
Dolores Öhman (MP) är regionråd i Skåne.
Ola Melin är länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne.
Gå till toppen