Svalöv

En ny skörd av skulpturer mognar i Svalöv

Svalövs andra skulpturmöte pågår för fullt. Sex konstnärer formar sten, trä och stål.

Andrea Geile ritar murgrönemönster i krita på stora stålplåtar. Sedan skär hon ut motivet med låga.Bild: Mikael Anjou
I luften flyger gnistor, det fräser och viner. På marken ligger stenskärvor, träflisor och utskurna stålbitar. Människor från olika hörn av Europa samlas i Svalöv för att skapa stor konst.
En av dem är Andrea Geile, bördig från Tyskland, men verksam i Storbritannien sedan tjugo år.
Hon ritar mönster av murgröna som hon sedan skär ut med ett väsande och gnistrande verktyg. Hon arbetar med fyra långa stålplåtar, som sedan ska fogas ihop till ett tre meter högt torn.
– Rostigt, det är så vackert i nordisk sol, säger hon och försäkrar att rosten stannar på ytan och inte går in i materialet.
Ger du 300 års garanti?
– Jag brukar säga hundra år, det spelar ingen roll.
Växtmotivet är för henne en symbol för liv och dess motsats, men hon ser också likheter i murgrönans lövmönster och till exempel mikrostrukturen i mänskliga celler.
Längre bort, ensam i ett moln av stendamm, arbetar Viktor Praznik, bosatt i Konga. Med mejsel och diamantbestyckad vinkelslip ger han ett vinkelrätt block både bågform och välvning. I ett senare skede ska han lägga till element av gjuten brons – han behärskar den tekniken också.
– Det är roligt att visa hur jag jobbar. Folk stannar till och tittar, sedan går de för att slippa bullret, säger han och drar på skyddsglasögon och hörselkåpor.
Tre parter arrangerar Svalöv international sculpture symposium: konstvännen John-Ove Hansson, Fridhems folkhögskola och Svalövs kommun. Svalöv och skulptur är begrepp som börjar få ett nära förhållande. Kommunen har placerat ut verk från skulpturmötet förra året, och så finns ju skulpturparken. Och nu är fler verk på väg.
Konstnären Paco Aguilar från Spanien tar fram fisken som fanns gömd i trädstammen.Bild: Mikael Anjou
– Vi har ganska många skulpturer per invånare, säger Elisabet Viktorsson, kulturchef i Svalöv.
Hon ser profileringen som ett lyft för kommunen och medger att att det kan göra orten till en destination, som besöksnäringen säger.
– Det kan bli en konsekvens, men det är ett stort värde att konsten skapas här, för området, och att man kan följa processen. Det är ovanligt, fortsätter hon.
–John-Ove Hansson var den som kom med idén, säger kommunalrådet Torbjörn Ekelund (L), som är mycket nöjd med att den rika skulpturkulturen gjort Svalöv attraktivare, också för bostadsföretag.
Han medger dock att kommunen har en utmaning när det gäller att informera omvärlden om skulpturrikedomen i Svalöv.
John-Ove Hansson själv, nyligen fyllda 85 år, säger att årets evenemang blir det sista för för hans del.
– Jag hoppas det fortsätter av egen kraft, lägger han till.
Fyra konstnärer arbetar med stål, en med trä och en med sten.
Har du någon del i att det blev många stålkonstnärer i år?
– Jag har inte valt konstnärerna. Men jag hade slut på sådana ekstockar som användes förra året, säger John-Ove Hansson, som också är lantbrukare.
Brons och stenkonstnären Viktor Praznik slipar fram en välvd form ur ett block diabas, som ibland kallas svart granit.Bild: Mikael Anjou
Svalöv international sculpture symposium #2
Symposiet startade den 3 juli och pågår till den 12 juli vid Båghallen, Skolgatan 20 i Svalöv.
Curator är Robert Harding, Storbritannien.
Övriga deltagande konstnärer:
Paco Aguilar, Spanien
Andrea Geile, Storbritannien
Timsam Harding, Spanien,
Gunnar Carl Nilsson, Sverige
Viktor Praznik, Sverige
Gå till toppen