Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Särskilt allvarligt är det att övervikten bland barn och unga inte minskar."

När det gäller rökning och alkohol har samhället begränsat tillgängligheten, satt åldersgränser, inskränkt marknadsföringen och infört beskattning. Nu bör liknande åtgärder för vissa livsmedel övervägas. Det skriver Anders Åkesson (MP), regionråd i Skåne, som idag deltar i ett seminarium med rubriken "Ska vi behandla fetma som en sjukdom?" i Almedalen.

Inom skolan och i sjukvården görs insatser med rådgivning om kost och fysisk aktivitet för att förebygga fetma och övervikt. Men det räcker inte, skriver Anders Åkesson.
Drygt hälften av Sveriges befolkning lider av övervikt eller fetma, enligt Folkhälsomyndigheten.
Följderna av att fler blir feta syns i allt från artros, högt blodtryck, diabetes till för tidig död. Därutöver kommer sociala och psykologiska följder av hur ett ibland fördomsfullt samhälle reagerar när det gäller överviktens orsaker. Det kan leda till att barn och ungdomar blir mobbade eller att vuxna har svårt att få jobb de önskar.
Den industri som har vuxit upp runt övervikt tjänar pengar på att individualisera dess orsaker. Det är förvisso sant att varje människa har ansvar för sin hälsa, men den omgivande miljön har stor betydelse.
Hälsa och sjukdom är i mångt och mycket kopplade till socioekonomiska villkor. Fetma är ett uttryck för hur ojämlikt hälsan är fördelad mellan olika grupper i samhället. De som har det socioekonomiskt svårt, drabbas också i högre grad av övervikt och fetma.
En alltför stor del av människors budget för mat och dryck går åt till varor som ur näringssynpunkt har ringa värde, livsmedel med hög energitäthet, till exempel läsk och snabbmat, varor som marknadsförs för miljarder, som är lättillgängliga och färdigpaketerade för en stressig vardag, designade att belöna hjärnan med snabba kickar. Och som gör vanor svåra att bryta.
Människor i Sverige utsätts alltså å ena sidan för ett socialt tryck där de ska vara smala och i form för att bli accepterade, å andra sidan för mängder av onyttiga varor som säljs med en marknadsföring som är svår att motstå.
I Skåne kan de svårast fetmasjuka få behandling på regionens mottagningar för fetma. I vissa fall gör läkarna kirurgiska ingrepp som en nödvändig lösning på ett akut eller kroniskt problem.
Efter en stor satsning på att få bort en kö på 2 000 patienter utfördes 2013 cirka 1 300 fetmaoperationer i Skåne. Det kan låta bra, men man ska inte glömma att dessa operationer medför en risk för komplikationer, och kräver eftervård och uppföljning.
Majoriteten av de kirurgiska ingreppen mot fetma leder till ett bättre liv och räddar till och med liv. Operationerna lyckas bäst i kombination med insatser och hjälp till en generell livsstilsförändring vad gäller kost och motion.
För två år sedan ändrade Region Skåne gränsen uppåt för det body mass index, BMI, som krävs för att man ska bli opererad för fetma. Tidigare kunde vuxna med ett BMI på över 35 bli opererade. Nu är gränsen för en operation minst 40. De som är diabetiker kan dock bli aktuella för operation vid ett BMI på 35. Det har fått till följd att antalet operationer i Skåne i fjor minskade till 400.
Kvalitetsregistret, underlaget för hur patienter mår efter behandling, bör utvidgas till att i högre grad omfatta insatser som inte enbart är kirurgiska utan också medicinska, stödjande och förebyggande. Att det sker är viktigt för att kartlägga effekterna av olika åtgärder mot fetmarelaterade sjukdomar och för att utveckla forskningen och vården av patienterna.
Särskilt allvarligt är det att övervikten bland barn och unga inte minskar.
Region Skåne har i år inlett ett mycket aktivt arbete för att förhindra övervikt genom att redan på barnavårdscentralerna ta upp betydelsen av sunda matvanor med föräldrarna till de fyraåringar som kommer på kontroll.
Det regionala idrottspolitiska program Region Skåne antagit tillsammans med Skåneidrotten är också en betydelsefull pusselbit i arbetet.
Även inom skolan och i sjukvården görs insatser med rådgivning om kost och fysisk aktivitet för att förebygga fetma och övervikt.
Men det räcker inte.
När det gäller rökning och alkohol har samhället sedan länge sett riskerna för folkhälsan och begränsat tillgängligheten, satt åldersgränser, gjort inskränkningar i marknadsföringen och infört beskattning.
Den frågan samhället i stort och landets politiker nu måste ställa sig är om liknande åtgärder bör vidtas när det gäller vissa livsmedel. Insatser för att minska marknadsföringen av onödigt energitäta livsmedel till barn och unga bör övervägas. Samtidigt måste skolan och förskolan fortsätta arbetet med att öka barns och ungdomars kunskap om idrott, hälsa och kost.
Samhällsplaneringen måste bättre än idag utgå från hur man stärker människors hälsa fysiskt och psykiskt. Om fler kan och känner sig trygga med att gå eller cykla, ibland i kombination med kollektivtrafik, ökar vardagsmotionerandet medan hälsoriskerna minskar.
Att stoppa den alltmer utbredda fetman och övervikten är inget vården kan klara på egen hand. Fetma och övervikt är och måste behandlas som ett folkhälsoproblem.

Anders Åkesson

Anders Åkesson (MP) är regionråd i Skåne.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen