Aktuella frågor

Debattinlägg: "Barn som inte kan andas själva drabbas och kostnader vältras över på kommunerna."

De ökade kostnaderna för personlig assistans följer ganska exakt kostnadsutveckling som skett i det övriga samhället, skriver Bengt Eliasson och Christer Sörliden, Liberalerna.

Behoven försvinner inte bara för att staten via Försäkringskassan upphör att betala ut ersättning, skriver artikelförfattarna.Bild: Janerik Henriksson/TT
Har man rätt att få hjälp att andas när halsen proppas igen med slem? Har man rätt att få hjälp att kunna få i sig näring, även om man inte kan äta själv? Svaret borde självklart vara ja, men enligt regeringen är det inte så.
Besparingen på den personliga assistansen inom LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, betyder att människor förlorar sin frihet. Dessutom ökar utgifterna för kommunerna som får stå för den hjälp de funktionshindrade måste ha. Behoven försvinner inte bara för att staten via Försäkringskassan upphör att betala ut ersättning.
I flera år har finansminister Magdalena Anderssons (S) och barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnérs (S) budskap varit att antalet timmar som betalas av Försäkringskassan för stöd åt dem med stora funktionsnedsättningar ska minska. Lika länge har Liberalerna och funktionshinderorganisationer slagit larm om det djupt omänskliga i den hållningen. Till exempel drabbas barn som inte kan andas själva, barn som behöver sondmatas, och deras familjer.
Enligt beräkningar från SKL, Sveriges kommuner och landsting, innebär regeringens politik när det gäller personlig assistans att kostnader på drygt en halv miljard kronor vältras över på landets kommuner. För kommunerna i Skåne betyder det ökade kostnader på knappt två miljoner kronor per år. Dessutom innebär det ökade kostnader för hemtjänst och gruppboenden. Kommunerna ska alltså avsätta avsevärda summor utan att få någon kompensation av staten.
Det mänskliga lidandet för neddragningar av den statligt finansierad assistansen låter sig naturligtvis inte mätas pengar. För de cirka 500 personer som i fjol förlorade sin statliga assistans väntar kommunala assistanstimmar, hemtjänst eller flytt från eget boende till institution eller gruppboende. Att det är så strider mot intentionerna med lagen om LSS och personliga assistans.
Regeringen hävdar att åtstramningarna är nödvändiga på grund av prejudicerande domar, senast från 2012, samt omfattande fusk och överutnyttjande. Men den rapport som regeringen bygger sin argumentation kring fusk på har kritiserats av en samstämmig expertkår. Exempelvis har 17 forskare i det svenska nätverket för handikappforskning, SNHF, dömt ut arbetet för över ett år sedan.
De ökade kostnaderna för personlig assistans följer ganska exakt den standardökning och kostnadsutveckling som skett i det övriga samhället.
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över LSS. Direktiven till utredaren är glasklara – resultatet ska medföra besparingar.
Det är bra att lagstiftningen ses över och görs mer ändamålsenlig.Men att bara rikta in sig på besparingar duger inte. Utredaren måste få tilläggsdirektivdär det viktiga är att utveckla den personliga assistansen, inte att avveckla den.
Personer med funktionsnedsättning harredan förlorat sin frihet och fått sina liv slagna i spillror, och fler riskerar att få det så länge regeringen inte gör en snabb översyn av lagstiftningen så att praxis följer lagens och lagstiftarens intention.
Regeringen kan när den vill komma med förslag till riksdagen och instruktioner till myndigheten om att följa intentionerna med lagstiftningen, istället för att som nu driva rättsfall som innebär att personer med omfattande funktionsnedsättningar förlorar frihet, värdighet och medborgliga rättigheter.
Men Åsa Regnér sitter med armarna i kors och ser på när människor som varit fria åter tvingas in på institutioner.
Nu sparar staten pengar. Men samhällsekonomiskt uppstår förluster och mänskliga katastrofer.

Bengt Eliasson

Christer Sörliden

Bengt Eliasson är funktionshinderpolitisk talesperson för Liberalerna.
Christer Sörliden (L) är vice ordförande i Region Skånes handikappberedning.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen