Aktuella frågor

Debattinlägg: "I Danmark och Norge avråder regeringen företag från att investera i omtvistade områden som Västsahara och Palestina. En liknande avrådan bör införas i Sverige."

Mänskliga rättigheter och folkrätten har alltid varit en gyllene väg för socialdemokratisk utrikespolitik. Nu måste Socialdemokraterna ta nya initiativ för att stötta det västsahariska folket. Det skriver fyra socialdemokrater.

Idag lever över 160 000 västsaharier under svåra förhållanden i flyktingläger i grannlandet Algeriet, skriver artikelförfattarna.Bild: Västsahariska Röda halvmånen
Efter drygt 40 år av ockupation står fortfarande två tredjedelar av Västsahara under marockanskt styre. FN:s plan om en folkomröstning för Västsahara har inte kunnat realiseras. Marocko har inflytelserika vänner i såväl EU som FN som hindrar ansträngningarna att befria Afrikas sista koloni.
Idag lever över 160 000 västsaharier under svåra förhållanden i flyktingläger i grannlandet Algeriet. Flyktinglägren är beroende av hjälp utifrån och i takt med att biståndet under senare år har minskat, har situationen försämrats. I spåren av den akuta svältkatastrofen på Afrikas horn har dessutom matransonerna till de västsahariska flyktinglägren blivit än mindre. Samtidigt växer frustrationen bland människorna i lägren och allt fler unga västsaharier ser som enda utväg att ta till vapen. Det är oroväckande och försvårar vägen till fred.
Att säkerställa ett fortsatt omfattande svenskt humanitärt stöd är en viktig signal som visar att Sverige inte glömmer västsahariernas lidande. Regeringen måste också intensifiera arbetet för ett självständigt Västsahara under den period Sverige sitter i FN:s säkerhetsråd, 2017–2018.
De som bor kvari Västsaharautsätts för systematiska kränkningar i sitt eget land. Ändå har MINURSO, som enda FN-ledda insatsi världen, inte mandat att rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är glädjande att den svenska regeringen visat stöd för MINURSO genom att bidra med två svenska observatörer.
Men att stödja den hittills fruktlösa FN-processen är inte tillräckligt. Den har hamnat i en sorts moment 22 som omöjliggör de framsteg som behövs för att det västsahariska folket ska få rätt till självbestämmande. Fler initiativ behövs för att den marockanska ockupationen av Västsaharaska upphöra.
EU-domstolen har i en dom förklarat att det handelsavtal som finns mellan Marocko och EU inte omfattar det ockuperade Västsahara.
Trots att inget land erkänner Marockos rätt till Västsahara har Marocko relativt fritt kunnat utnyttja Västsaharas naturresurser.Den svenska regeringen måste nu vara pådrivande för att EU ska ta fram ett tydligt regelverk som klargör hur domstolens beslut ska realiseras.
Enligt EU-domstolen måste Västsaharas befolkning samtycka till att Västsaharas territorium ska inkluderas i handelsavtalet.
Sverige måste försäkra sig om att det är befrielserörelsen Polisario, västsahariernas legitima representant enligt FN, som ska avgöra om de ger sitt samtycke till handelsavtalet.
En organisation som Marocko och EU i samråd väljer ut, högst sannolikt bestående av marockanska bosättare, ska inte kunna representera västsaharierna.
Regeringen måste informera svenska företag som investerar i Marocko att de riskerar att legitimera brott mot de mänskliga rättigheterna. I både Danmark och Norge avråder regeringen företag från att investera i så kallade omtvistade områden som till exempel Västsahara och Palestina. En liknande avrådan bör införas i Sverige.
Mänskliga rättigheter och folkrätten har alltid varit en gyllene väg för socialdemokratisk utrikespolitik. Nu måste Socialdemokraterna ta nya initiativ för att stötta det västsahariska folket. Att informera företag som investerar i Marocko om de människorättsbrott som sker och att vara pådrivande när det gäller hur EU-domstolens utslag ska bli verklighetbör stå högt upp på regeringens agenda.
När ministerrådet och EU-parlamentet senare i år ska rösta om handelsavtalet med Marocko måste Sverige rösta nej om Polisario inte tillfrågats och gett det västsahariska folkets samtycke.
Det västsahariska folkets frihet kan inte vänta.
Philip Botström (S)
förbundsordförande för SSU
Anna Sundström (S)
generalsekreterare vid Olof Palmes internationella center
Jytte Guteland (S)
ordförande i Europaparlamentets intergrupp för Västsahara
Johan Büser (S)
riksdagsledamot
Läs mer:”Att Sverige nu drar ner biståndet till Västsahara är förvånande.”
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen