Landskrona

Min mening: "Ett fällt träd ersätts med två nya"

Svar till "En som älskar träd"

Vi sätter stort värde på Landskronas grönska, våra träd och övriga gröna rum är viktiga ur flera aspekter och det finns inga avsikter att förändra det förhållandet. Utöver detta har staden även ett övergripande mål att alltid ersätta ett fällt träd som tas bort med två nya.
När det gäller träden som togs ned på Rådhusgatan så är det rätt att det fanns hinder för Räddningstjänstens arbete om det skulle uppstå en olyckssituation vid den platsen där uteserveringen nu är etablerad.
Vad som inte kom med i artikeln är att träden dessutom inte var i gott skick och därmed inte skulle bli långlivade på platsen.
Bedömningen har bidragit till den framtida utformningen av gatan som innebär att flera gågator i Landskrona ska förnyas. Arbetet påbörjas hösten 2017 och för Rådhusgatan innebär det bland annat att nya träd ska planteras, beläggningen ses över, nya cykelställ och bänkar tillkommer och belysningen förbättras. Resultatet skall bli ett livligare gångstråk som lockar till pauser med grönska som är väl anpassad för platsen.
Tora Broberg
Tf avdelningschef, stadsmiljöavdelningen, Landskrona stad
RED KOMMENTAR: Trädens status, och uppgiften att de "inte skulle bli långlivade på platsen", nämndes inte av någon av de fyra kommunala tjänstemän som tidningens reporter var i kontakt med angående de fällda träden.
Läs mer:Min mening: Varför prioritera öl i stället för det gröna?
Gå till toppen