Åstorp

Jesper Lindström (MP): Majoriteten agerar inte för ett hållbart samhälle

Jesper Lindström (MP) ifrågasätter avslaget på motionen om att låta Åstorps kommun arbeta för att bli diplomerad Fairtrade City.

Det finns inga barnarbetare hos potatisbonden i Kvidinge – detta fick vi lära oss vid kommunfullmäktiges sammanträde 26 juni då Annika Vink (C) från talarstolen yrkade avslag på en motion som gällde att Åstorps kommun skulle arbeta för att bli diplomerad Fairtrade City.
Att vara diplomerad Fairtrade city innebär att kommunen engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. 67 av Sveriges kommuner har gjort detta ställningstagande och MP tillsammans med KD hade motionerat om att Åstorp skulle sälla sig till denna skara av ansvarstagande kommuner.
Socialdemokraterna och Centerpartiet yrkade avslag på motionen. Ronny Sandberg och S ansåg att det inte fanns finansiering (att vi 30 minuter tidigare fått veta av kommunalrådet att det påbörjats utbildningar för 700 000 kronor innan beslut tagits om finansiering är tydligen en helt annan sak) och Centerpartiet med Annika Vink i spetsen tyckte förvisso att Fair trade är bra, men eftersom det inte finns barnarbetare hos potatisbonden i Kvidinge är det inget för Åstorps kommun.
Det oroar mig mer än att det skulle vara ett problem med barnarbete hos kommunens lantbrukare, att ett parti som kallar sig gröna och säger sig bygga på rättvisa och hållbarhet, så enkelt och på så felaktiga grunder kan yrka avslag på en motion som syftar till att stärka ett hållbart samhälle.
Tidigare under kvällen hade det också blivit avslag på en motion från MP och L som ville att kommunen skulle ta fram tydliga miljömål och handlingsplaner för att nå dessa, motionärerna hade bland annat pekat ut frisk luft och giftfri miljö som synnerligen viktiga områden.
Återigen yrkade den styrande majoriteten på avslag, denna gång med motiveringen att det kanske tas beslut senare om att ha ett fokusområde som heter ”Hållbart samhälle”.
Kommunalrådet i Åstorp vill således kanske ha ett hållbart samhälle, men bara så länge det inte innebär att det måste tas några faktiska beslut och genomföras något på riktigt för att nå dit.
Det är dags för ett nytt styre i Åstorps kommun 2018!
Jesper Lindström (MP), ledamot i Åstorps kommunfullmäktige
Gå till toppen