Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Klippan

Segdragen strid om kaolinbrytning

Svenska kaolin hänvisar till riksintresse och tar strid mot de som vill stoppa planerna på kaolinbrytning vid Billinge fälad, på gränsen till både Svalöv och Klippan.

Tystnaden på den utslocknade vulkanen Jällabjär hotas om kaolinbrytningen blir verklighet. Natura 2000-området sett från Röstånga.Bild: Thomas Löfqvist
Ända sedan 1980-talet har fyndigheter av den vita kaolinleran lockat till brytning vid Billinge fälad i Eslövs kommun. Lika länge har planerna väckt protester, både i Eslöv och grannkommunerna Svalöv och Klippan.
Läs mer: Nej till kaolinbrytning i Billinge
Verksamhetsområdet gränsar till Natura 2000-området Jällabjär, med påverkan på Rönneåns dalgång. Huvudparten av transporterna är tänkt att gå genom Röstångas tätort.
Svenska Kaolin AB lämnade in en första ansökan om att få bryta kaolin i området 1994. Det blev nej i mark- och miljödomstolen år 2002, men 2014 skickades en ny ansökan in som hittills fått klartecken hos SGU.
Företaget vill få tillstånd att bryta högst 20 miljoner ton av leran under 20 år. Det blir högst 200 000 ton ren kaolin per år från ett verksamhetsområde på totalt 147 hektar.
Men ett miljötillstånd behövs både för själva täkten och för att leda bort grundvatten under brytningen. Huvudförhandlingar i mark- och miljödomstolen har inletts, men fortsätter i augusti.
Hittills har remissinstanserna länsstyrelsen, Naturvårdsverket och berörda kommuner varit negativa, eller direkt motståndare till planerna. Nu lämnar företaget in en omarbetad miljökonsekvensbeskrivning för Natura 2000-området.
Läs mer: Flera miljöskäl att stoppa brytning av lera
En stötesten är buller, där upp till 40 decibel kommer att höras på Jällabjärs naturområde under brytningen dagtid, och högst 50 decibel vid de närmaste bostäderna. En annan de skyddsvärda arter som kan komma att påverkas. Det handlar också om utsläpp i Rönneå och Anderstorpsbäcken.
Även Klippans kommunstyrelse var negativa i sitt yttrande. Där tycker man att miljöpåverkan blir för stor. Söderåsens miljöförbund, som sköter miljöfunktionen i både Klippan och Svalöv, kom till samma slutsats och hänvisar till risker för grundvattnet och konsekvenser som buller, stötvågor i luften och vibrationer. De påpekar också att trafiken genom Röstånga kan bli störande för de boende.
Läs mer: Klippan säger nej till kaolinbrytning i kommunen
Företaget hävdar att en brytning i Eslöv skulle säkra en inhemsk tillgång till leran, göra Sverige mindre importberoende och minska transporter, anser företaget, som efterhand gjort flera eftergifter och förändringar i villkoren för att minska miljöeffekterna.
Inte heller anser de att skyddsvärda arter är i farozonen, och de exemplar man stöter på ska flyttas.
Svenska kaolin lovar också lägga fram en bankgaranti på 35 miljoner kronor, pengar som ska användas för att återställa området efter brytningen.
Huvudförhandlingen återupptas 22 augusti.
Kaolin är en vit lera som består i huvudsak av aluminiumsilikat och används främst för tillverkning av porslin, men också exempelvis toalettstolar och inom pappersindustrin. I Sverige finns kaolin i Skåne, dels på Ivön och dels i området kring Billinge och Jällabjär.
Gå till toppen