Klippan

Uppryckning på gruppboende inte tillräcklig

Arbetsmiljöverket är inte helt nöjda med åtgärderna på det gruppboende i Klippan där personal hotats och skadats. Nu överväger myndigheten att döma ut en del av vitet på 75 000 kronor.

Det var i september som Arbetsmiljöverket, AV, gjorde en inspektion på boendet efter larm om hög risk för hot och våld i arbetet. Det var särskilt kring en vårdtagare som problemen kretsade. Mannen hade tagit strypgrepp på, hotat och blockerat vägen för personal som tidigare också arbetade ensamma nattetid.
AV lämnade en diger kravlista på åtgärder till Klippans kommun. Den tog bland annat upp olämpligt ensamarbete, brist på utbildning av personal, larmrutiner som inte var tillräckligt kända och kritik av långa inställelsetider när personal i akuta lägen tryckte på larmknappen för att få hjälp.
Läs mer:Larm från gruppboende – hot och slag mot personalen
När kommunen begärde mer tid på sig skärpte AV tonen genom att förena kraven med ett vite på 75 000 kronor. En deadline sattes till 28 mars.
Vid ett nytt besök i Klippan i april fann inspektörerna att alla punkter på listan ännu inte var åtgärdade. Det gällde bland annat utbildningar som skulle genomföras i personalgruppen.
I ett nytt brev skriver Arbetsmiljöverket nu i juni att man överväger att döma ut delar av vitet.
Ansvarig enhetschef för boende inom LSS-kretsen i Klippans kommuns regi är Emma Nilsson.
Hon pekar i sitt svar på att många förändringar gjorts. Bland annat arbetar ingen längre ensam på nätterna, larmen har fått en teknisk uppdatering och rutinerna kring dem förbättrats. Personalen har också fått handledning en gång i månaden.
– Vissa saker har vi ju redan gjort och lämnat in underlag om. Därför har vi bett om förtydligande kring några punkter så att vi förstår hur de tänker där, säger hon.
Men det stämmer också att alla åtgärder inte hunnits med. En utlovad, kompetenshöjande utbildning i lågaffektivt bemötande för hela personalgruppen blir av först i höst eftersom föreläsaren var fullbokad. Och en helt ny risk- och konsekvensbeskrivning för nattarbete håller på att arbetas fram tillsammans med skyddsombuden.
– Det är som en lärandeprocess för oss. Vi har ju tillsynsmyndigheter för att vi ska bli riktigt bra på det vi gör, säger hon.
Efter inspektionen har samarbetet med skyddsombuden och personalgruppen blivit ännu tätare, säger hon. Bland annat har man blivit bättre på riskbedömningar och utformat extra tydliga rutiner för den vårdtagare som snabbt kan svänga om och bli våldsam.
– Deras agerande kan vi aldrig ta bort, det är hur vi handskar med det när det händer som är det viktiga. Att vi får en så trygg arbetsplats som man kan utifrån att de här människorna inte alltid vet vad de gör, och att vi bemöter dem med respekt, säger Emma Nilsson.
Gå till toppen