Aktuella frågor

Debattinlägg: "Den låga kännedomen om det tyska politiska och ekonomiska klimatet skapar en klyfta mellan våra två länder."

Medan USA under president Trump drar sig tillbaka och koncentrerar sig på sina egna utmaningar och Storbritannien bestämt sig för att lämna EU och vända blicken inåt, är det Merkels Tyskland som har tagit på sig ledartröjan. Därför är det viktigt att också Sverige skaffar sig nya vänner ute i världen, skriver Magnus Ehrenberg, kommunikationskonsult verksam i Tyskland, Danmark och Sverige.

CDU:s Daniel Guenther vann delstatsvalet i Tyska Schleswig-Holstein i maj.Bild: Christian Charisius
För en vecka sedan hölls G20-mötet i Hamburg. Bara fyra timmar från Skåne träffades ledarna för världens största ekonomier för att främja internationellt samarbete. Rubrikerna i svensk media har i huvudsak kretsat kring våldsamma demonstrationer och oroligheter kring toppmötet. Men självklart fattades under mötet även viktiga och positiva beslut rörande betydande framtidsfrågor, såsom klimatet och kriget i Syrien.
Något som dock inte alls har uppmärksammats i svensk media är att även en nordisk statsminister deltog på mötet. Norges Erna Solberg (Høyre) deltog efter att ha mottagit en personlig inbjudan av Angela Merkel. Hur gick detta till? Även om Norge är ett rikt land kan de inte kvala in i G20 gruppen.
Svaret är att Norge, till skillnad från Sverige, sedan några år tillbaka har insett att världen förändras och vikten av att söka sig nya vänner. Medan USA under president Trump drar sig tillbaka och koncentrerar sig på sina egna utmaningar och Storbritannien bestämt sig för att lämna EU och vända blicken inåt, är det Merkels Tyskland som har tagit på sig ledartröjan.
Detta har Norge och den Høyreledda regeringen insett. I skolorna undervisas tyska i högre utsträckning än tidigare, många näringslivsdelegationer har under den senaste tiden besökt Tyskland och de diplomatiska aktiviteterna i landet har förstärkts. Detta gäller även för den nationella besöksnäringen, där man nu satsar mer och mer på att få tyska turister att spendera mer pengar i Norge. I tillägg till detta har Solberg dessutom förordnat en introduktionskurs i tyska för ministrarna i sin regering.
Inte bara Sverige, men framförallt Skåne, borde följa Norges exempel och främja politiskt och ekonomiskt samarbete med Tyskland. Vi har starka historiska band och intresset för vad som händer i södra Sverige är stort i norra Tyskland. Dock så är förståelsen för vad som händer i Tyskland alldeles för rudimentär i svensk media och inom politiken.
Ett tydligt exempel på detta är att det nyligen har hållits två viktiga delstatsval, i Schleswig-Holsten och i Nordrhein-Westfalen, som båda har fått allt för lite uppmärksamhet i Sverige. Båda valen resulterade i regeringsskifte och i Kiel, bara fyra timmar från Skåne, har en CDU-ledd regering tagit över.
Den låga kännedomen om det tyska politiska och ekonomiska klimatet skapar en klyfta mellan våra två länder. Klyftan gör det svårare för oss att identifiera samarbetsmöjligheter som kunde verka gynnsamt för vår region.
Med små metoder kan vi förbättra förhållandet mellan Skåne och norra Tyskland och säkra ett starkt och långsiktigt samarbete:
•Region Skåne bör ta fram en långsiktig plan för samarbetet med norra Tyskland. Försök har gjorts men en strategi med konkreta mål saknas.
•Skolorna i Skåne bör snarast uppgradera sin undervisning i det tyska språket.
•Arbetsförmedlingen kan starta lärlingsprogram i samarbete med de nordtyska delstaterna. Arbetslösheten i norra Tyskland är närmast obefintlig och man söker nu med ljus och lykta efter unga medarbetare. Danskar, spanjorer och polacker är tre grupper som lär sig tyska för att komma in på arbetsmarknaden.
•Journalister kan inleda samarbeten med kolleger i Schwerin, Rostock, Kiel, Lübeck och Hamburg.
•Sydsvenska Handelskammaren kan erbjuda studieresor till norra Tyskland.
Den 24 september är det val till Förbundsdagen, något som lär få uppmärksamhet i svensk nationell media. Detta är ett positivt tecken, men för oss i Skåne ligger verkligheten mycket närmare. Vi har utmärkta färjeförbindelser till Tyskland och de kulturella och sociala likheterna är stora.‬ Vi bör ta vara på denna närhet och lyfta vikten av ett tätt samarbete mellan länderna, i media såväl som på den politiska agendan.
I en orolig värld behöver vi fler och nya vänner.
Magnus Ehrenberg

SKRIBENTEN

Magnus Ehrenberg driver sedan mer än 20 år en internationell kommunikationsbyrå med kontor i Hamburg, Malmö och Köpenhamn. Han bor i Lübeck och Borrby.
Gå till toppen