Landskrona

Chef visste för lite om arbetsmiljö

Butik i Landskrona läxas upp av arbetsmiljöverket.

En butik i Landskrona får anmärkningar efter en inspektion utförd av arbetsmiljöverket. Bland annat saknade butikschefen kunskaper om regler och arbetsförhållanden som gör arbetsplatsen säkrare och mer tillfredsställande för de anställda.
Chefen visste inte heller hur hen kunde arbeta för att förebygga olyckor och ohälsa.
I butiken saknades rutiner för olycksfall, ohälsa och andra tillbud. De anställda vet inte hur eller till vem de ska rapportera till exempel olyckshändelser, skriver Arbetsmiljöverket. Det fanns heller ingen personal i butiken som kunde ge första hjälp.
Butiken måste nu se över och åtgärda de fel och brister som pekats ut. Om det inte görs kan ett föreläggande komma, vilket också kan innebära vite - en sorts böter.
Gå till toppen