Aktuella frågor

Debattinlägg: "För oss i Vänsterpartiet är det grundläggande att få bort vinstintresset ur välfärden."

En klar majoritet av svenska folket, inklusive de borgerliga väljarna, säger nej till vinster i välfärden. Vänsterpartiet är redo att se till att vinsterna försvinner ur välfärden och göra Sverige mindre extremt. Det skriver Hanna Gedin och Daniel Sestrajcic i ett genmäle till Dan Olofsson (Aktuella frågor 15/7).

Läs mer:"Vinst är något fint för det är ett kvitto på att man lyckats kombinera nöjda kunder med ett överskott så verksamheten kan utvecklas."
Det finns inte plats för risktagande med våra skattemedel och med vår välfärd, skriver Hanna Gedin och Daniel Sestrajcic.Bild: CHRISTINE OLSSON / TT
Vi har tappat räkningen på vilken gång i ordningen Dan Olofsson ger sig ut till försvar för vinstjakten i välfärden på Sydsvenskans debattsida. Tyvärr för Dan Olofsson så verkar folket bestämt i sin övertygelse, skattemedel ska gå till välfärd, inte slösas bort på övervinster till riskkapitalister.
För oss i Vänsterpartiet är det grundläggande att få bort vinstintresset ur välfärden eftersom det vare sig ger oss mer eller bättre välfärd. Tvärtom så snedvrider vinstintresset verksamheten och urholkar välfärdens innehåll. Vinsterna sker på bekostnad av anställda och brukare och innebär att vi skattebetalare bär alla risker. Sverige är extremt – i inget annat land i världen finns fri dragningsrätt på skattemedel som annars skulle gå till välfärd.
Men det är klart att Dan Olofsson försvarar riskkapitalets intressen. Det är lukrativ business. Företag som är verksamma inom den offentligt finansierade välfärdssektorn har högre avkastning på såväl eget kapital som totalt insatt kapital jämfört med annan tjänsteverksamhet. Företag inom den privata välfärdssektorn gör också i större utsträckning övervinster än andra tjänsteföretag.
Vi välkomnar Reepalus gedigna utredning som visar att det är fullt möjligt att återgå till en välfärd som inte slits sönder av vinstjakt, det finns inte några juridiska hinder utan bara politiska. Välfärden är inte som vilken marknad som helst. Det menar också Reepalu i sin utredning som beskriver det som en ”kvasimarknad”. Tjänsterna finansieras av det offentliga och eventuella besparingar på grund av effektiviseringar kommer inte skattebetalarna till del utan blir till vinst.
När vinstintresset tillåts styra blir resultatet att kostnaderna måste minska. Det kan leda till att förskolor serverar knäckebröd och vatten till små barn (Hälsans förskola) eller att ”kostsamma” elever inte är välkomna (fallet Conrad på friskolan Runstycket). Oftast handlar det om att minska den största utgiftsposten, personalkostnaderna. Lärartätheten är exempelvis lägre i fristående grund- och gymnasieskolor än motsvarande kommunala.
Vinstintresse i kombination med marknadsstyrning får stora konsekvenser. Till exempel visar Riksrevisionens granskning att marknadsstyrd etablering av vårdcentraler har gjort att de framför allt öppnas där invånarna har högre medelinkomster, är bättre utbildade och är yngre än 70 år. Samtidigt drabbar nedläggningar i större utsträckning utsatta områden där behoven av vård är som störst. Patienter med störst vårdbehov trängs undan till förmån för patienter med mindre vårdbehov. Jakten på vinst gör att vården prioriterar de friska. Det är ett sjukt system.
Dan Olofsson menar att de risker som finns med att driva välfärd i privat regi måste kompenseras med skattemedel. Vi menar att det inte finns plats för den typen av risktagande med våra skattemedel och med vår välfärd. Med dagens regler står skattebetalarna risken i dubbel bemärkelse, genom att skattepengar går till vinst men också genom att offentligt drivna verksamheter får ta smällen när riskkapitalet tröttnar och drar vidare till nya jaktmarker. Vi vill inte se fler John Bauer-konkurser där eleverna från en dag till en annan står utan skola och den kommunala skolan får gå in och täcka upp eller BB Sophia som plötsligt lägger ner och skapar stress hos födande kvinnor. Förslaget om ett vinsttak som baserar sig på det operativa kapitalet är bra. Det är svårt att kringgå med kreativ bokföring och innebär att färre oseriösa aktörer ger sig in i välfärdsbranschen för att jaga vinst.
En klar majoritet av svenska folket, inklusive de borgerliga väljarna, säger nej till vinster i välfärden. Det skapar en stark press och förväntan hos medborgarna. Vänsterpartiet är redo att se till att vinsterna försvinner ur välfärden och göra Sverige mindre extremt. Det är dags för alla partier att samlas kring att få bort den förödande vinstjakten. Vi frågar oss om det inte också är dags för Dan Olofsson att lyssna lite mer på det svenska folket och mindre på sina vd-kompisar?
Hanna Gedin
Daniel Sestrajcic

SKRIBENTERNA

Hanna Gedin är partistyrelseledamot och
Daniel Sestrajcic är riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
Gå till toppen