Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Klippan

Förbud mot slacklinor i naturområden

Efter ett försök att gå på lina över Odensjön utfärdar länsstyrelsen ett förbud.

Söderåsens nationalpark.Bild: Ingemar D Kristiansen
Det var tidigare i sommar som personal i Söderåsens nationalpark uppmärksammade att utrustning hade satts upp för att gå på lina mellan träd vid Odensjön. Tilltaget polisanmäldes eftersom det ansågs bryta mot områdesbestämmelserna.
Nu utfärdas också ett formellt förbud mot att sätta upp och använda så kallade slacklines, inte bara i nationalparken utan också vid flera namngivna naturreservat.
Läs mer:Försökte gå på lina över sjö i nationalparken - blev polisanmälda
Förbudet är riktat mot en privatperson boende i Röstånga som är huvudman för en ideell idrottsförening. Denne har medgett att hen satt upp linor i nationalparken, men inte att det skulle ha inneburit någon åverkan på naturen. Hen nekar däremot till att ha satt upp linor i Klöva hallar, utan svarar länsstyrelsen att det gjorts av andra utövare. Hen försvarar sig också med att föreningen reflexmässigt blivit nekad dispens, trots att de inte anser att verksamheten utgör något hot mot djur och växter.
Länsstyrelsen anser däremot att uppsättning och användning av slacklines innebär en risk för mark, stenar, lavar och träd och att det kan störa fågellivet. Naturvårdsenheten motsätter sig därför att föreningen via sin Facebooksida bjudit in till träffar där man går på lina och övernattar, trots att företrädare informerades redan förra året om att det stred mot områdesbestämmelserna.
Föreningen måste därför ta ner eventuella linor som satts upp i nationalparken. Föreläggandet är förenat med ett vite på 50 000 kronor per lina.
Dessutom förbjuder länsstyrelsen att man sätter upp utrustning i omkringliggande naturreservat, som Traneröds mosse, Grindhus, Lilla Klövas och Nackarps naturreservat, naturreservatet för Hallabäckens dalgång och Gällabjär.
Bestämmelserna är sådana att man i så fall måste söka dispens. Sker det på eget bevåg kan ansvariga få betala 50 000 kronor per lina även där. Att gå på en lina som satts upp utan dispens förenas också med ett vite på 5 000 kronor.
Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Och det kommer man att göra, skriver en företrädare för föreningen till tidningen.
Gå till toppen