Åstorp

Kommunhuset föreslås byggas om

Bygg till och bygg om det befintliga kommunhuset. Det beslutet landade kommunstyrelsens arbetsutskott i på sitt senaste sammanträde.

Det har rått en del turbulens kring kommunhuset i Åstorp under våren. Efter att facken larmat om hälsoproblem för flera av de anställda som jobbade inne i huset, evakuerades så småningom personal från samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret till en annan lokal. Nyligen flyttade även bildningsförvaltningens personal ut från huset. Detta eftersom den tidigare trångboddheten tros vara en anledning till personalens hälsoproblem.
Läs mer:Personal evakueras efter hälsoproblem i kommunhuset
Kvar i huset är nu personal från socialförvaltningen.
Men det kan bli så att den utflyttade personalen flyttar tillbaka till kommunhuset – och att de som i nuläget sitter i stationshuset flyttar in också.
Läs mer:Facken slår larm om dålig luft i kommunhuset
På det senaste sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott landade man i beslutet att det befintliga huset ska byggas om och byggas till, och att man inte ska bygga något helt nytt kommunhus.
– Läget på kommunhuset är bra, och en om- och tillbyggnad är något billigare, säger Hans-Ingvar Jönsson (C) som sitter i arbetsutskottet och är förste vice ordförande i kommunstyrelsen.
Att en förändring behövs när det gäller kommunhuset står klart, menar han.
– Idag är vi utlokaliserade på flera olika ställen, det är ett orationellt sätt att arbeta på. Och det har varit en olämplig arbetsmiljö för dem som är där idag.
I augusti ska ärendet vidare upp i kommunstyrelsen.
Samtidigt som kommunhusets framtid avgörs, utreds det också vad som har varit orsaken till att många i personalen upplevt hälsoproblem i kommunhuset.
– De undersökningar man har gjort hittills visar att det inte är något fel på huset, säger HR-chefen Fredrik Stihl.
En rapport väntas bli klar efter sommaren.
Gå till toppen