Ängelholm

Starby kyrka har anor från 1200-talet

Starby kyrka har en spännande historia. Det kan vara så att flera hundra år gamla hemligheter ligger dolda under kyrkan.

Kyrkoherde Gisela Pernrup förklarar:
– Kyrkan och den plats där den ligger är mycket speciell. Här fanns med största sannolikhet en stenkyrka för omkring 800 år sedan, säger hon.
Predikstolen, som gjordes för 350 år sedan, dominerar kyrkorummet i Starby kyrka.Bild: Niklas Gustavsson
Även om det nu är en liten kyrka så har den byggts om och byggt ut flera gånger genom seklerna.
En av anledningarna till att man fått göra flera renoveringar är att byggnaden haft problem med återkommande fuktskador.
– På den här platsen har det funnits kyrka i många hundra år. På ett ställe vid några bänkrader i kyrkan kan man genom en glasruta i trägolvet se ned på rester från en stenkyrka som säkert är från 1200-talet, säger Gisela Pernrup.
Det kan ju finnas fler tecken som tyder på en tidig kyrka under den nuvarande.
Kyrkoherden Gisela Pernrup har jobbat i Strövelstorps församling, dit Starby kyrka hör, i två år och tycker verkligen om Starby kyrka, som är en av tre kyrkor i församlingen.Bild: Niklas Gustavsson
År 1819 revs den tidigare klockstapeln i trä och ersattes av det kyrktorn som fortfarande finns kvar och genom vilket man går in i kyrkan.
Eftersom kyrkan är så liten är närheten inne i den påtaglig.
Det man slås mest av när man kommer in är utan tvekan den säregna predikstolen som sätter sin prägel på hela kyrkorummet. Man kan nästan tro att predikstolen är målad med metallfärger, för att det är sådan lyster i den.
På baldakinen över predikstolen står att den är tillverkad år 1681.
Genom en glasruta i trägolvet kan man se resterna av den stenkyrka som fanns på platsen på 1200-talet.Bild: Niklas Gustavsson
Men predikstolen är med största sannolikhet ännu lite äldre.
Rätt årtal för den bör vara 1668, bara några år efter det att Skåne blivit svenskt efter kriget mot Danmark. Om de uppgifterna stämmer så blir predikstolen 350 nästa år.
Enligt kyrkans räkenskapsbok uppförde en bildhuggare, som man tyvärr inte vet namnet på, en predikstol till kyrkan det året.
Däremot vet man att han i ersättning för detta jobb erhöll 50 daler silvermynt.
Ekvirket till predikstolen hämtades i trakten av Söderåsen hos Pär Olsen i Bonnarp, Pär Michelsen i Krika och Jöns Andersen i Klintarp.
Altartavlan med motiv av Kristus i Getsemane gjordes av konstnären Alexander Malmkvist 1831, som var verksam i Lund under den perioden och gjorde flera altartavlor i Skåne.
– Tidigare fanns en altartavla som invigdes av bildhuggaren Johan Ullberg 1754. Trots att man renoverade den flera gånger så var man tvungen att byta ut den eftersom fuktskadorna var för svåra. En anledning till att fuktskadorna blev så omfattande var att kyrkan på den tiden inte var uppvärmd som idag, förklarar Gisela Pernrup, som jobbat i Strövelstorps församling, dit Starby kyrka hör, sedan två år.
Starby kyrka försöker gå i takt med tiden, men klockorna högst upp på kyrkotornet, som dras upp manuellt, går inte alltid i takt med varandra.Bild: Niklas Gustavsson
I församlingen ingår Strövelstorps kyrka, Ausås kyrka och Starby kyrka.
Promenerar man runt på kyrkogården får man klart för sig att detta genom åren varit en jordbruksbygd.
På väldigt många gravstenar står det lantbrukare som titel på de män som är begravda där.
– Även om det är en inlandskyrka på landet så är inte lantbrukarna lika dominerande här längre. Många människor som bor här jobbar med andra saker idag, berättar Gisela Pernrup.
Läs alla artiklar om: Det visste du inte om kyrkorna
Gå till toppen