Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Med andra ord

Läsarbrev: "Välfärden eroderar och bristerna får leva kvar och öka."

Tommy Gudmundsson:
I Aktuellt (26/7), där Alliansen var samlad för ett gemensamt uttalande om härvan kring Transportstyrelsen, handlade ett av Jan Björklunds (L) uttalanden om höga chefers ansvar. Jag antar att han menade chefer i såväl offentligt ägda som privata företag.
Han sade ungefär så här: I en härva lik denna sparkas normalt de höga cheferna direkt.
Ansvarig generaldirektör för Transportstyrelsen har fått sparken. Där rök en chef. Alliansen inklusive SD har nu uttalat sitt misstroende mot tre statsråd. Två av dessa "höga chefer" har redan rykt.
Då borde väl Björklund vara nöjd?
Om så är fallet har han missat de ansvariga cheferna på IBM, som vann upphandlingen om handhavandet av Transportstyrelsens register- och it-verksamhet. IBM har i sin tur anlitat, utan att säkerhetskontrollera, underentreprenör. Denna underlåtenhet är grunden till detta för vårt samhälle så utomordentligt viktiga ärende.
Chefen som ansvarat för upphandlingen är sparkad och det politiska ansvarsutkrävandet är i full gång. Nu återstår att föra IBM till skampålen.
Tore Bryneholt:
Artikeln av Liberalerna Mats Persson och Barbro Westerholm om "låga pensioner” på Aktuella frågor (30/7) var informativ.
Detta är en stor orättvisa som borde ha försvunnit från kartan för länge sedan. Alltså inställer sig frågan: Varför har inget gjorts för att i tid uppmärksamma denna reva i välfärden och skapa en förändring?
Men det är inte enbart pensionsfrågan som sackat efter, stora delar av välfärden har brister som successivt tillkommit under åren inklusive den besvärande pensionärsskatten. Vad kan orsaken vara att välfärden eroderar och att bristerna får leva kvar och öka? Det borde vara rimligt att politiken i god tid uppmärksammar hur saker och ting blir fel och då ingriper, i stället för att “allt ska haverera” innan man tar i problemet.
Einar Fjellman:
Tidningens ledare om Nordstream 2 och USA:s ekonomiska sanktioner mot Ryssland (30/7) undviker den viktigaste frågan: varför efterfrågas gasen så hett av Tyskland och andra storförbrukare av elenergi?
Svaret finns i energipolitiken som sådan. Den leder in i den rävsax där Tyskland redan befinner sig och dit Sverige är på väg, med god fart efter den senaste energiuppgörelsen.
Det går inte att försörja vare sig Tyskland eller Sverige med elkraft från 100 procent förnybara energikällor, om de viktigaste komponenterna i energimixen är vind- sol- och vattenkraft, samtidigt med nerläggning av kärnkraft och fossilkraft (kol, gas). Det har Tyskland sent omsider upptäckt, därav köpruschen efter gas.
I stället för att oja oss över förment onda ryska avsikter med Nordstream 2 borde vi, medan tid ännu finns, överväga vår egen situation i den energiframtid med vind, sol och batteridrift och utan kärnkraft som många energipolitiker drömmer om. Nordstream 2 kommer att passera bara några mil öster om Gotland. Ett påstick till Sverige vore ingen jätteaffär jämfört med den osäkerhet och de enorma kostnader vår nuvarande energipolitik kommer att medföra.
Lars-Olof Svedberg:
Per Strandell sätter i Med andra ord (26/7), förmodligen oavsiktligt, fingret på en öm punkt när han undrar hur "ett kraftigt skuldsatt [privat] företag kan vinna en offentlig upphandling"
Svaret är givetvis rätt enkelt: Offentliga upphandlingar styrda av politiker som är totalt utan kunskaper i hur något skall upphandlas på ett korrekt sätt med villkor och garantier för säkerställande av slutresultatet, kan inte sluta annat än i misslyckande.
En korrekt upphandling kräver mer arbete och grundmaterial än de flesta politiker förstår eller har intresse av.
Och tjänstemännen som sedan skall utforma anbudsunderlagen och utvärdera inkomna anbud agerar naturligtvis - i bästa fall - enligt de direktiv de får.
Genomlyst privatägd verksamhet, med genomarbetade villkor och kontroll av att målen uppfylls, där någon eller några har egna drivkrafter till att utföra ett rationellt och gott arbete slår flerfaldigt praktiskt taget varje verksamhet som styrs av politiker.
Och den aningslöse politiker som tror på välsignelsen med offentlig verksamhet och generellt misstror alla privata företagare och deras förment egoistiska (enbart) vinstintresse kommer aldrig någonsin att förstå varför världen numera har lyckats skapa helt andra och bättre livsvillkor för människan är vad som gällt under tidigare århundraden.
Gå till toppen