Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Höganäs

Markägare vill förtäta i Svanshall

Tre privata markägare i Svanshall vill ta fram villatomter för försäljning.

Marken består i dag mestadels av gräs och sly, men skulle kunna ge plats för fem villatomter utmed Norra Kustvägen, mellan infarterna till Petter Pers väg och Handelsmansvägen.
De tre markägarna har tillsammans väckt frågan och skickat in en ansökan om planbesked för ett markområde som i dag är igenväxt med björksly.
Ursprungligen var planen att marken skulle bebyggas redan på 1980-talet då de andra husen runtomkring uppfördes, men vid en arkeologisk undersökning hittades stenyxor, pilar, avslag och spår av härdgropar. Och fornminnen är svåra och kostsamma att bebygga.
Markägarna vill att detaljplanen ger samma förutsättningar för bebyggelse som planen intill, Svanshall Södra. De är medvetna om att flera kompletterande arkeologiska undersökningar måste göras.
- Jag har varit med förr, det tog säkert 20 år innan den förra planen kom på plats så vi har inte bråttom, men det måste ju hända något, säger Lennart Persson som delar marken med två släktingar.
Enligt planförslaget ska marken delas upp i fem tomter om cirka 800 kvadratmeter styck. På sikt är målet att avyttra dem till en exploatör som kan bygga hus på platsen.
– Vi vill se om vi kan få ekonomi i det här så att det inte bara fortsätter att växa igen. Grannarna är inte så glada för den nya växtligheten, säger Lennart Persson.
En detaljplaneändring och avstyckning sker inte i en handvändning och Persson räknar med minst ett par års handläggningstid av ärendet.
Gå till toppen