Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Staden söker mångmiljonbelopp för giftsanering

Under många decennier förgiftades gasverkstomten vid järnvägen. Nu vill Landskrona stad att den saneras.

50 år efter att gastillverkningen upphörde finns fortfarande ett fundament till en gasklocka kvar på området bakom gamla järnvägsstationen. En utredning föreslår sanering men då behöver kommunen stöd av staten.Bild: Tobias Andersson
Landskrona stad vänder sig till staten, via länsstyrelsen, och ansöker om 65 miljoner kronor kronor. Pengarna ska om ansökan beviljas användas för att sanera det område vid Gasverksgatan som är allvarligt förorenat efter flera decenniers tillverkning av stadsgas.
Tillverkningen av gas på platsen upphörde i mitten av 1960-talet men de giftiga ämnen tillverkningen orsakade finns kvar i marken.
Gasverket vid Industrigatan från en tid när det var i drift. På bilden syns bland annat gasverkskontoret och två av gasklockorna. Bilden är från minnesbanken, Landskrona museum.
Att marken varit förgiftad har varit känt länge. Nu har en större undersökning, en så kallad huvudstudie, visat hur illa ställt det är med området.
En tidigare, mindre undersökning, slog för några år sedan fast att det finns mängder av gifter i marken. Men man ville veta mer, och gick därför vidare med huvudstudien som skulle kartlägga utbredningen och exakt vilka gifter som finns i marken.
Redan innan huvudstudien var klar sade Mats Andersson, miljöhandläggare på länsstyrelsen:
– Marken är mer förorenad än vad tidigare undersökning visat.
Huvudstudien, som en konsultfirma gjort, är klar sedan en tid. Den föreslår rivningar och en omfattande sanering.
Undersökningen har visat att marken i området innehåller mycket höga halter av polyaromatiska kolväten (eller polycykliska aromatiska kolväten) som bildas vid förbränning av kol eller petroleum). Dessutom cyanid, bly, oljekolväten, bly och andra tungmetaller, arsenik, kvicksilver och andra ämnen i höga halter.
Dessa ämnen är på olika sätt skadliga eller farliga för människor och natur. De kan exempelvis vara cancerframkallande eller ge neurologiska skador.
Vidare säger undersökningen att nivåerna av föroreningar är så höga att de till och med innebär akuta hälsorisker, eller risker som inte är acceptabla så nära stadskärnan.
Dessutom finns farliga ämnen i grundvattnet och kan därför spridas vidare.
Nu har Landskrona stad, med rapporten som grund, ansökt om ekonomiskt stöd av länsstyrelsen för att kunna genomföra en omfattande sanering. Staden vill göra det möjligt att i framtiden etablera kontor och annan mindre verksamhet på platsen.
Rapporten föreslår därför att de rester av gasklockan som finns kvar samt en lagerbyggnad som tillhör Thornfastigheten intill rivs. Riktigt hur förorenad marken är under byggnaden är inte klart men sannolikt är den kraftigt förorenad. För att undersöka det måste man riva.
Efter rivningarna förordar experterna en omfattande sanering av området, där marken grävs upp och forslas bort.
Men det kostar. Totalt 65 miljoner kronor, enligt det alternativ som förordas. Något besked har Landskrona inte fått ännu.
Andra förorenade gasverkstomter, exempelvis i Kristianstad, har tidigare beviljats mångmiljonbelopp för sanering. Saneringen finansierades då till 90 procent med statliga medel.
Området kring gasverkstomten och resterna av gasklockan är numera avspärrat. Foto: Mikael Brandt
Läs också Gasverkstomten mer förorenad än befarat
Läs också Många miljoner för att rena gasverkstomten
Läs också Under marken finns gifterna
Läs också Två gasverkstomter i Landskrona
Gå till toppen