Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsarbrev: "I härligt liberala Danmark behövs inga reklamkampanjer från bagarskrået."

Eva Londos:
"Staten är faktiskt inte god" är rubriken på Ann-Sofie Dahls gästkrönika (24/7). Med utgångspunkt i Uppsala universitets devis "att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större" drivs tesen att de arma svenskarna indoktrineras till "rätta" värderingar som behagar staten, i synnerhet den socialdemokratiska. Paradexempel är den omhuldade myten från den nu 50 år gamla kampanjen att Socialstyrelsen vill att vi äter 6–8 brödskivor per dag. Denna faktoid var i själva verket en kampanj initierad av Brödinstitutet, bagarnas branschorgan. Bror Rexed, generaldirektör för Socialstyrelsen, lär ha blivit rejält irriterad. Men i härligt liberala Danmark behövs inga kampanjer från bagarskrået, danska föräldrar bringar frivilligt dåliga matvanor till sina barn genom att tacka nej till skollunch och istället förse dem med chokladmackor. Från detta prosaiska och falska exempel kastar sig Dahl över de förvisso otäcka steriliseringarna av förståndshandikappade i Sverige – tydligen okunnig om att man i Danmark tvångssteriliserade 13 000 personer. Om detta skriver Lene Koch i Tvansgssterilisation i Danmark 1920–967. Något som gått Dahl förbi i niten att stämpla den svenska staten.
Ann-Sofie Dahl:
Jag har aldrig påstått att danska staten är god. Även danska staten har begått övergrepp mot sina medborgare, vilket stärker min tes om att man inte kan utgå från att staten alltid vill oss väl. Brödkampanjen byggde på Socialstyrelsens rekommendation att svenskarna borde äta 25–40 procent mer matbröd för vad som då sågs som balanserad kost. Som generaldirektör för Socialstyrelsen stod Rexed bakom rekommendationen.
Einar Fjellman (L):
Ledaren om Nordstream 2 och USA:s ekonomiska sanktioner (30/7) mot Ryssland undviker den viktigaste frågan: Varför efterfrågas gasen så hett? Tyskland går i spetsen för en energipolitik för förnybar energi, Energiewende är en förebild för Sveriges energi- och klimatpolitik. Det går inte att försörja vare sig Tyskland eller Sverige med elkraft från helt förnybara energikällor samtidigt med nerläggning av kärnkraft och fossilkraft. Beslutet att lägga ner all kärnkraft senast 2022 lär komma att rivas upp, om inte förr så när Angela Merkel slutar som förbundskansler. I stället för att oja oss över förment onda ryska avsikter borde vi överväga vår energiframtid. Nordstream 2 kommer att passera bara några mil öster om Gotland. Ett påstick till Sverige vore ingen jätteaffär jämfört med den osäkerhet och de enorma kostnader vår nuvarande energipolitik kommer att medföra.
Heidi Avellan:
Fjellman (L) förvånar. Att göra Sverige beroende av rysk gas vore säkerhetspolitiskt ogenomtänkt, minst sagt, och klimatmässigt är gas historia, inte framtiden.
Naturskyddsföreningen i Malmö:
Moa Berglöf skriver (21/7) om förment grundlösa varningar relaterade till hälsa och miljö. Bland annat kallar Berglöf Naturskyddsföreningens kampanj mot skadliga vardagskemikalier ”vidskeplig”. Men allt vårt arbete utgår från en solid vetenskaplig grund. Det är bedrövligt att en stor dagstidning nedlåter sig till att raljera över kemikalieproblematiken, en av mänsklighetens verkliga ödesfrågor. Försiktighetsprincipen vägleder oss: ett ämne bör inte användas förrän det är bevisat ofarligt.
Heidi Avellan:
Moa Berglöfs poäng är att vetenskapligt bevisad risk ofta blandas ihop med en kulturellt betingad övertygelse om att allt är farligt. "Det leder i längden till att vi lägger vår energi och samhällets resurser på fel saker – och missar det som är farligt på riktigt." En tänkvärd slutsats, helt enkelt.
Gå till toppen