Bjuv

Arabiska ska erbjudas som modernt språk

Som en av få kommuner i Sverige kommer Bjuv till hösten att erbjuda grundskoleelever att läsa arabiska som modernt språk.

Det var på barn-och utbildningsnämndens senaste sammanträde som det beslutades att arabiska inte bara ska kunna erbjudas som modersmålsundervisning, utan även inom ramen för moderna språk.
– Jag tycker det ska bli intressant. Det ska bli spännande att följa hur det tas emot av eleverna, säger Christel Nilsson som är chef för modersmålsenheten i Bjuvs kommun.
Enligt de uppgifter hon har fått från Skolverket är det bara några kommuner i landet som erbjuder arabiska som modernt språk i grundskolan i dagsläget.
Redan till hösten kommer man att sätta igång – åtminstone på Jens Billeskolan, säger hon.
Men någon nyrekrytering behövs inte, eftersom kommunen redan har studiehandledare och modersmålslärare i arabiska som är behöriga att undervisa.
Förutom att det ger en möjlighet för den som är helt nybörjare att stifta bekantskap med språket, är kommunens förhoppning att arabiska som modernt språk även ska locka dem som har det som modersmål, och att man då ska kunna bygga vidare på de kunskaper man redan har.
Av totalt runt 350 elever som undervisas i modersmål i Bjuvs kommun, läser runt 120 elever arabiska.
– Vi ser det som en möjlighet för dem att utöka sina meritpoäng, säger Christel Nilsson, som också säger att det är få av de elever som har ett annat modersmål än svenska, som läser ett modernt språk i nuläget i Bjuvs kommun.
– Man vill ju att de ska gå ut med så bra betyg som möjligt, det vill vi ju med alla elever.
För att arabiska ska kunna bli ett alternativ till hösten krävs det dock att det är tillräckligt många som anmäler sig: minst fem måste man vara i varje grupp för att det ska bli av.
Även om de praktiska förutsättningarna inte riktigt finns i dagsläget, hoppas Christel Nilsson att man i framtiden även ska kunna erbjuda ännu fler alternativ inom ramen för moderna språk.
– Ambitionen är att kunna möta upp med fler språk.
Fakta

Moderna språk

Moderna språk är ett ämne med egen kursplan, som omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk.

Vid gymnasieantagning ger ett betyg i moderna språk ett så kallat meritpoäng som läggs till det totala meritvärdet, och som kan öka chansen att komma in på olika utbildningar.

Källa: Bjuvs kommun.

Gå till toppen