Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

V sågar planen som ska lösa Helsingborgs problem med orent vatten: "Oacceptabelt"

33 år tar det innan NSVA byggt om Helsingborgs kombinerade vattenledningssystem och därmed kan sätta stopp för fler översvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten i havet. En målsättning som Vänsterpartiet tycker är alldeles för låg och som bör ses över – nu kan fler partier haka på kravet.

33 år tar NSVA:s planerade ombyggnad av Helsingborgs kombinerade vattenledningssystem.Bild: Mats Roslund
HD har tidigare skrivit om NSVA:s målsättning att till år 2050 bygga bort det kombinerade systemet för dag- och spillvattenledningar som ligger bakom stadens problem med översvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten i havet (bräddningar).
– Målet är att spillvattensystemen ska vara separerade och opåverkade av tillskottsvatten så att källaröversvämningar och bräddningar, i större sammanhang, inte ska inträffa. Det är en väldigt ambitiös målsättning, sa Åsa Peetz, avdelningschef för ledningsnät och projekt på NSVA till tidningen i slutet av juli.
Ingrid Mattiasson Saarinen (V), ledamot i kommunfullmäktige, är missnöjd med NSVA:s målsättning.Bild: Sven-Erik Svensson
Men Vänsterpartiet är inte lika positiva till målsättningen och har nu lämnat in en interpellation riktad till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och NSVA.
– Vi tycker att det är oacceptabelt att helsingborgarna ska behöva vänta ytterligare 33 år tills alla kombinerade ledningssystem är bortbyggda. Vi vill se vilka prioriteringar man gjort och vilka andra åtgärdar man gör för att komma till rätta med problemet, säger Ingrid Mattiasson Saarinen (V), ledamot i kommunfullmäktige.
Enligt Ingrid Mattiasson Saarinen är förhoppningen att frågan ska tas upp av kommunfullmäktige den 22 augusti.
– Vi hoppas på en bra debatt och att en snabbare prioritering görs. Helsingborg marknadsför sig som en stad där det finns en badplats för alla, allt från lugna naturstränder till centrala badplatser med hög puls. Vi ska inte behöva vänta ytterligare en generation innan badvattnet är rent. Helsingborgarna förtjänar bättre, säger hon.
Översvämmade källare, som vid det senaste skyfallet, är en dyr historia för staden. De senaste åren har miljonbelopp betalats ut till husägare i Helsingborg och till försäkringsbolag.Bild: Rickard Dighammar
HD har kontaktat stadsbyggnadsnämndens tre ordföranden, Christian Orsing (M), Thomas Rödin (MP) och Ali Shibl (S), för att höra hur de ställer sig till Vänsterpartiets interpellation och NSVA:s målsättning.
Christian Orsing (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige
– Vi får först läsa Vänsterpartiets interpellation och sen svara på den. Men frågan är högt upp på vår agenda och efterhand som kunskapen ökar så är vi inte främmande för att diskutera hur vi på bästa sätt avhjälper problemet, säger han.
– Men vi vill främst titta på vilka åtgärder som kan ge effekt, separata system är en del i det men det är så mycket bredare än bara dåligt badvatten och det är många frågor kopplade till VA-problemen. Vi vill komma fram till hur vi når en effekt och när vi kommit fram till det så är vi beredda att ta upp en diskussion om hur vi tillsätter ekonomiska medel. Bland annat har vi i kommunstyrelsen idag höjt VA-taxan för nyanslutning in i VA-kollektivet, säger han.
Thomas Rödin (MP), förste vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige
– Att det skulle ta 33 år låter som en lång tid och det är intressant för oss att komma till rätta med problemet så fort som möjligt. Men vi vill först och främst se över vilka åtgärder som krävs för att reda ut de här problemen och titta närmare på vad kommunen kan göra för att hjälpa till. När vi har det på bordet kan vi diskutera vidare, säger han.
Ali Shibl (S), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige
– Med tanke på att vi blev årets miljökommun och hur viktig turistnäringen och rena ständer är för oss så är frågan väldigt viktig. Drabbas vi av ett 100-årsregn kan det innebära stora kostnader för kommunen och vi är därför positiva till Vänsterpartiets interpellation. Men först och främst vill vi göra en konsekvensanalys av vad det kan innebära ekonomiskt och för stadsmiljön innan vi fattar ett beslut, säger han.
Gå till toppen