Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsarbrev: "Tänk om utrikespolitiskt erfarna Hillary Clinton styrt."

Per Almén:
1962 placerade Sovjetunionen kärnvapenbestyckade robotar på Kuba vilka kunde nå i stort sett hela USA. Under tio dramatiska dagar stod världen på randen till ett tredje världskrig. President John F Kennedy lyckades, genom en avvägning av fasthet och vilja att förhandla, undvika en förödande upptrappning av konflikten. Nikita Chrustjov var Kennedys motpart. Båda hade smärtsamma personliga erfarenheter av andra världskrigets fasor och således en förståelse för följderna av en konflikt och därför en vilja att undvika den.
2017 står världen på nytt inför hotet av en upptrappning av en konflikt där kärnvapenanvändning finns med som alternativ. Nordkorea hotar att avfyra robotar vilka kan nå Guam. USA:s president denna gång heter Donald Trump. Hans nordkoreanske motpart är Kim Jong-Un. Ingen av dem verkar besjälas av de insikter som fick Kennedy och Chrustjov att stoppa fortsatt upptrappning 1961.
Tänk om istället den utrikespolitiskt erfarna Hillary Clinton styrt i Vita huset idag.
Christer Nilsson:
Mats Skogkär tycker (15/8) att Oliver Stone agerar ”nyttig idiot” när han intervjuar Vladimir Putin. Tänk om Stone i stället använder en medveten, undfallande och mjäkig teknik för att få Putin att öppna sig och uttrycka alla de floskler och illusioner som vidlåder hans skönmålning av det ryska rättssamhället, repressionen, den historiska förljugenheten, demokratin, öppenheten, korruptionen. Skogkär påstår att ”de flesta åskådarna har begränsade kunskaper om Ryssland och dess aggressioner”. Ett sorgligt bevis på att somliga journalister mer eller mindre idiotförklarar sina läsare.
Mätta Ivarsson och Anders Åkesson (MP):
Ledaren om trafikpolitik (10/8) lyfter upp två problem i den skånska infrastrukturen som konkurrerar om finansiering från samma plånbok och två trafikslag med olika stor klimatpåverkan.
Hektisk pendlingstrafik, omkörande långtradare och stressade bilister är varken säkert eller effektivt. Samtidigt behöver järnvägen upprustningar och investeringar. Pendlarna måste erbjudas attraktiv kollektivtrafik och kunna lita på tåget. Med fler körfält och mer asfalt höjs kapaciteten på E6. Fler uppmuntras att ta bilen och det underlättas för lastbilstransporterna. Samtidigt vet vi att mer motorväg genererar mer bilism och gör trafiksituationen inne i städerna än mer ansträngd. Genom att satsa på kollektivtrafiken gör man det lättare att färdas klimatsmart. Pendlarparkeringar, cykelgarage, expressbussar och lånecyklar gör att fler kan ta sig till jobbet utan bil. Investeringar för att bygga ut västkustbanan och södra stambanan är oerhört viktiga. Fler spår ger förutom säkrare och snabbare tågtrafik också möjlighet för mer gods på järnvägen. Trycket på vägarna kommer därmed att sjunka, och de som inte har möjlighet att välja bort bilen kommer att få en mer stressfri pendling.
Med all den vetskap som en sällsynt enad forskarvärld ger oss om klimatets sårbarhet ser MP satsningar på hållbara transporter som det självklara valet när asfalt konkurrerar med räls.
Roland Nilsson:
Alliansens misstroendeförklaring slår hårdast mot dem själva. I oktober 2011 uttalade alliansen att den upphandlingen av it-tjänster skulle påskyndas. Alliansen avskaffade dessutom värnpliktsförsvaret redan 2009. Mitt under den största försvarsövningen i modern tid vill alliansen nu avsätta vår allmänt erkänt skicklige försvarsminister Peter Hultqvist (S), han som dessutom tagit initiativet att återinföra värnplikten och rustat upp försvaret. Misstroendet när det gäller att slå vakt om försvaret bör riktas mot alliansen.
Gå till toppen