Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Efter cyanidskandalen: Kommunen tar strid för att ta över miljötillsyn

I spåren av cyanidskandalen vill politikerna i Landskrona ta tillbaka miljökontrollen på stadens största företag. Om länsstyrelsen vägrar är treklövern beredd att överklaga till regeringsrätten.

Skandalen kring utsläppen från Befesa Scandust för Landskrona att agera och kräva att länsstyrelsen lämnar ifrån sig tillsynsansvaret.Bild: Sven-Erik Svensson
Tidningen berättade tidigare i år att miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) vill ta över länsstyrelsens miljötillsynsarbete. Bakgrunden är skandalen kring metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust som släppt ut cyanid och tungmetaller som kontaminerat marken och grundvattnet.
Läs mer: Efter cyanidskandalen: Kommunen vill ta över företagskollen
Hon menade då att länsstyrelsen misskött tillsynen av företaget i många år, och att det krävdes döda fåglar och fiskar för att länsstyrelsen skulle agera.
– Efter Scandustkollapsen fick vi nog, säger Lilian Håkansson (MP) idag.
– Vi gör många gånger länsstyrelsens jobb, vi anser att kunskapen finns här i Landskrona och inte hos länsstyrelsen.
En enig miljönämnd har sedan begärt att kommunfullmäktige ska vända sig till länsstyrelsen med en formell begäran om att få ta över miljötillsynen på åtta företag.
 Befesa Scandust AB
 New Boliden Bergsöe AB
 Yara AB
 Lundåkra avloppsreningsverk
 Landskrona - Svalövs Renhållnings deponianläggning
 Landskrona Hamn AB
 Landskrona värmeverk
 Landskrona krematorium
Miljöförvaltningen måste utöka med en tjänst för att klara det merarbete som utökningen för med sig.
–Men det innebär inga ökade kostnader för oss. Tjänsten betalas med tillsynsavgifter, säger Lilian Håkansson.
Anneli Johansson, chef för länsstyrelsens miljöavdelning, var negativ till förslaget när tidningen skrev om det i våras. Hon hänvisade till att det 2014 gjordes en utredning av tillsynsansvaret för en rad företag i Landskrona och att man inte vill släppa i från sig verksamheterna på nämnda lista
– Vi har kommit fram till att de här anläggningarna inte är aktuella att överlåta från staten till kommunen, förklarade Annelie Johansson, chef för länsstyrelsens miljöavdelning, i tidningen då.
Och tillade att det är olämpligt att kommunen kontrollerar sig själv vad gäller miljötillsyn av kommunala bolag.
När frågan i veckan var uppe på kommunstyrelsens bord var politikerna överens om att ställa sig bakom begäran. Och Lilian Håkansson är inställd på ett nej från länsstyrelsen.
– Vi kommer att överklaga till regeringsrätten, säger hon med instämmanden från kommunalråden Torbjörn Brorsson (M) och Torkild Strandberg (L) när treklövern ordnar pressträff efter kommunstyrelsens sammanträde.
Och tillägger:
– Kommuner som vill ta över får i de flesta fall rätt i regeringsrätten.
Den politiska enigheten i kommunstyrelsen gäller inte ett eventuellt överklagande. Oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S) ser gärna ett kommunalt övertagande, men bara om länsstyrelsen går med på det.
– Vi vill föra en dialog med länsstyrelsen, säger Jonas Esbjörnsson.
Gå till toppen