Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsarbrev: "Klimathotet är inte i första hand ett hot mot naturen."

Tord Persson:
Regeringen kommer att lägga förslag till riksdagen om begränsningar för vinster i välfärden för att stoppa övervinster i skola, sjukvård och äldreomsorg. 7 procent anses vara en övre gräns. För de flesta upplevs nog detta som god utdelning på insatt kapital. När välfärdsföretag startade på nittiotalet var det vanligen genom olika kooperativ. Ambitionen var inte att tjäna skattepengar, utan att driva en god verksamhet. Detta betraktar väl de flesta som fullt acceptabelt. Det som har hänt är att riskkapitalbolag blivit de stora aktörerna. Deras enda incitament är vinst. Det är denna verksamhet som Svenskt Näringsliv och de borgerliga partierna egentligen försvarar. Men man ger sken av att värna de små aktörerna. Dessbättre sympatiserar svenska folket inte med den samlade högern i denna fråga.
Heidi Avellan:
Vinsttaket skulle slå ut många mindre aktörer – som idag erbjuder populära skolor och äldreboenden, gör valfriheten reell och tvingar offentliga aktörer att bli bättre. Genom att ställa kvalitetskrav vid upphandling går det att styra över verksamheten: skattepengarna ska ge bra välfärdstjänster. Blir det pengar över uppstår vinst. Att en vinst på 7 procent kan anses god är tveksamt; det stora problemet är ändå att om ett företag inte får göra vinst så går det inte att bygga upp reserver och fortsatta investera.
Torbjörn Vennström, Klimatvalet:
Klimathotet är inte i första hand ett hot mot naturen och miljön. Visst drabbas arter och ekosystem tvingas anpassa sig. Men den stora kollapsen hotar de mänskliga samhällsstrukturerna ifall vi inte vänder utvecklingen i tid. Det illustreras tydligt av orkanernas fruktansvärda framfart i Karibien. Hem och hela städer slås i spillror medan de stormpinade palmerna i strandkanten står kvar. De ekonomiska riskerna framgår också tydligt av en ny forskningsrapport från Köpenhamns universitet. Hetta och extremväder kan minska vissa branschers produktivitet med upp till 25 procent. Det gäller utomhusjobb och jobb i miljöer där det saknas luftkonditionering. Enligt forskarna handlar det om 40-50 procent av arbetsstyrkan i Europa. Liknande studier i Mellanöstern och Nordafrika visar att det vid mitten av detta sekel kommer att bli omöjligt att utföra utomhusarbete under delar av året. Ekonomin i avancerade samhällen kommer likt byarna i Karibien att slås i spillror av den globala uppvärmningen. Så företagsledare och regeringar borde vara de hårdaste förkämparna för en kraftfull klimatpolitik. Satsa pengarna på förnybart, energibesparingar och kollektivtrafik.
Nils Littorin, Kommunistiska partiet Malmö:
Den breda rörelse för fred som demonstrerar mot Natoövningen Aurora17, beskylls i ledaren (8/9) för att "ta order" från Ryssland. Man måste vara okunnig om svensk historia för att påstå något sådant. Viljan till fred är djupt rotad i den svenska folksjälen och har inget med utländska order att göra. Från kung Bernadottes neutralitetsförklaring 1834, till arbetarrörelsens motstånd mot överklassens hot att militärt tvinga Norge kvar i union med Sverige 1905. Arbetarrörelsen fortsatte motståndet när höga militärer ville driva in Sverige på Tysklands sida i första och andra världskriget. Per Albin Hansson gjorde klokt i att inte lyssna på dessa tyskvänliga krigsdårar utan höll Sverige neutralt. Alliansfriheten har varit lyckosam och räddade oss undan krigets fasor i nästan 200 år. Varken Trump, Putin eller EU kan försvara Sveriges intressen. Det kan bara svenska folket göra. Men vi är inga pacifister. Allmän värnplikt och ett starkt folkförsvar är vårt alternativ.
Heidi Avellan:
Att ensidigt ifrågasätta och undergräva de västliga demokratiernas försvarsförmåga gör delar av fredsrörelsen till Moskvas nyttiga idioter, stod det i ledaren. Det tål att upprepas.
Gå till toppen