Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

"Då blir den tillåtna rörelsemarginalen också negativ."

Den rödgröna regeringens ambition att begränsa vinster i välfärden fortsätter att engagera.
Maria Jacky, rektor och ägare:
Svar till Tord Persson (12/9): Förslaget på vinsttak i välfärdsbolagen är inte 7 procent på insatt kapital, utan på operativt kapital. Det räknas fram genom bland annat insatt kapital och eventuella andra rörelsetillgångar som maskiner och fastigheter. Då vi i välfärdsbranschen oftast hyr våra lokaler och inte har några dyra maskiner blir detta lågt. Sedan ska från detta dras löneskatteskulden. Eftersom vi ofta är personalintensiva har vi en stor sådan skuld. För min skola, Lingua Montessoriskola, får det konsekvensen att vi når ett negativt operativt kapital. Den tillåtna rörelsemarginalen blir då också negativ. Vilket för oss med vårt senaste bokslut skulle innebära ett krav på negativ rörelsemarginal – ungefär minus 50 000 kronor.
Många mindre aktörer skulle drabbas av detta. Vi har inga pengar att köpa loss våra fastigheter för att på så sätt höja vårt operativa kapital. Så man riskerar att slå hårdast mot oss som man kanske allra minst är efter. Ett så undermåligt utredningsarbete bör slängas i papperskorgen.
Berit Magnusson:
Ni ondgör er ständigt över Socialdemokraternas förslag till vinsttak för företag i välfärdssektorn och påstår att det inte finns belägg för att löner och anställningsvillkor är generellt och påtagligt sämre där. Jag ska ge er ett exempel så att ni har belägg för detta.
Själv arbetar jag sedan sju år tillbaka som distanslärare i en friskolekoncern. Under dessa år har vi inte en enda gång fått höjda arvoden, medan lärarna på de kommunala skolorna fått rejäla lönelyft. Varför hålls lönerna nere inom friskoleverksamheten – jo, givetvis för att vinsten ska maximeras för ägarna. Hur många friskolor har inte sålts och alstrat miljonvinster åt ägarna? Betygsinflationen har också orsakats av friskolorna. Höga betyg utgör bra marknadsföring, lockar till sig elever och ger klirr i kassakistorna.
Nu är jag pensionär och har min verksamhet till hjälp att dryga ut en dålig pension efter ett arbetsliv som sekreterare och lärare. Hade jag varit i arbetsför ålder skulle jag genast ha sökt och fått ett arbete direkt på annan skola och då hade jag också fått betydligt bättre lön. Jag skulle aldrig ha stannat kvar inom friskoleverksamheten. Jag kommer givetvis att rösta på Socialdemokraterna i valet nästa år.
Heidi Avellan:
Att lärarna i friskolorna inte skulle ha fått lönelyft på sju år är svårt att tro. Att du tydligen råkat ut för frysta arvoden är anmärkningsvärt, men också vad som brukar kallas anekdotisk kunskap, alltså inte en bild av löneläget generellt.
Men skulle det ha varit på det märkliga viset så hade friskolornas lärare kunnat byta uppdragsgivare. Efterfrågan på kompetenta lärare är stor och en av poängerna med konkurrens är att inte heller de anställa sitter fast med endast en huvudman.
Stig Broqvist:
Ledaren (14/9) ”Marx eller Bibeln? Kyrkoval som bjuder på kval” ondgör sig främst över nomineringsgrupperna på vänsterkanten. Kyrkan kritiseras för att skydda flyktingar i strid med vissa lagar. Men Jesus botade människor på sabbaten trots att det var förbjudet. Jesus drev ut månglarna ur templet. Jesus sade att det var svårare för en rik att komma in i himmelriket än för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå att anhängare av kapitalism, vinstjakt och girighet kan kalla sig kristna.
Sådana bibelberättelser har varit avgörande för mitt samhällsengagemang. I kyrkovalet röstar jag därför på nomineringsgrupper på vänsterkanten.
Heidi Avellan:
Vad ledaren också gör klart är att kyrkovalet inte gäller kyrkans budskap och teologin. Utan makt och mandat.
Gå till toppen