Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Höganäs

Musikundervisningen på Eric Ruuth räddas

Men besparingarna på fritidsverksamheten ligger kvar liksom övriga neddragningar inom utbildningsnämnden.

Undervisningen på Eric Ruuth fredas. Det har utbildningsnämnden beslutat.Bild: Anders Malmberg
På tisdagen redovisades fördjupade konsekvensanalyser av vad nästa års besparingskrav på utbildningsnämnden kommer att innebära. När nämndens budget för nästa klubbades i somras, ville politikerna få ytterligare kött på benen vad gäller följande besparingar:
- neddragningarna på Lotsen & Kompassen samt språkskolan (en miljoner)
- toleransresan till Auschwitz (630 000)
- musikundervisningen (700 000)
- fritidsgårdarna (1,5 miljon)
- barn- och elevvärdet (6,7 miljoner)
Läs mer: Besparingar på 16,6 miljoner inom skolan och förskolan klubbade - men vissa hänger i luften
Redan i somras skars ramen ner med tre procent - vilket innebär en bantning på sammanlagt 16,6 miljoner kronor.
– Sista ordet är inte sagt eftersom kommunfullmäktige inte beslutat om budgeten än, säger Pia Möller (M), ordförande.
Genom att lägga ner alla sommarlovsaktiviteter på Eric Ruuth så vill utbildningsnämnden undvika besparingar på musikundervisningen.Bild: Anders Malmberg
När konsekvensanalyserna redovisats blev den sammanlagda besparingen lika stor. Men man omfördelade pengarna. En oenig utbildningsnämnd beslutade nämligen att helt freda musikundervisningen på Eric Ruuths kulturhus från sparkrav.
– Vi har beslutat att ge Eric Ruuth i direktiv att upphöra med sommaraktiviteterna och skjuta till de 800 000 kronorna till musikundervisningen, säger Pia Möller (M), ordförande.
Läs mer: Protestlista mot besparingar på Eric Ruuth
Sparkraven på Eric Ruuths fritidsverksamhet kvarstår dock helt.
– Jag vill egentligen inte vikta något mot något annat. Men vi anser att detta gynnar kulturen på ett annat sätt än sommarlovsaktiviteterna.
Pia Möller (M), ordförande i utbildningsnämnden vill att Eric Ruuths tillhörighet ska utredas. I framtiden är det inte säkert att kulturhuset ska ligga under utbildningsnämnden.Bild: Anders Malmberg
Samtidigt ska Eric Ruuths organisatoriska tillhörighet utredas av utbildningsförvaltningen.
– Jag vill att förvaltningen presenterar konsekvenserna av att Eric Ruuth överförs till kommunstyrelsen. I så fall kan Eric Ruuth hamna under kultur- och fritidsutskottet, säger Pia Möller.
Varför ska man eventuellt flytta över Eric Ruuth?
– Jag tror att kulturfrågorna kan hamna högre på agendan under kultur- och fritidsutskottet. Hos oss är det bara en av nio skolenheter.
Utredningen ska presenteras senast i november.
Eric Ruuth kulturhusBild: Anders Malmberg
Den enskilt största besparingen i utbildningsnämndens budget ligger på en sänkning av kommunens redan låga barn- och elevvärde. Förvaltningens analys visar att detta kan få stora konsekvenser - på varje skolområde behöver man minska med 3,6 årsarbetare, det blir färre vikarier med högre arbetsbelastning för övriga, antalet elever per pedagog kommer att öka, minskad kompetensutveckling kan leda till större svårigheter att rekrytera. Och allt ihop kan landa i ökad stress, ökad sjukfrånvaro bland personalen.
– Vi har vänt på nästan alla stenar för att undvika att behöva göra neddragningar av barn- och elevvärdet. Vi har fått välja mellan pest eller kolera. Många har reagerat över neddragningarna på Eric Ruuth, men är det något som oroar mig är det sänkningen av barn- och elevvärdet.
Vad gäller neddragningarna på Lotsen & Kompassen och Språkspåret så har utbildningsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att analysera detta ännu mer.
– Det handlar inte många elever, men det är en väldigt viktig verksamhet, säger Pia Möller.
Utbildningsnämnden var inte enig. När konsekvensanalyserna behandladades valde S, MP och allianspartiet L att inte delta i beslutet.
– Vi ville avvakta och invänta budgetutskottet som har sammanträde under torsdagen, säger Louise Stjernquist (L), förste vice ordförande i nämnden.
Eric Ruuth kulturhusBild: Anders Malmberg
Normalt sett brukar L rösta med övriga partier i alliansen.
– Vi har jobbat hela tiden för att det inte ska bli så stora neddragningar. Men budgetutskottet har möte efter att statens budgetproposition läggs och vi vill se vad vi har att röra oss med innan vi säger något.
Joacim Andersson, brasslärare på Eric Ruuths kulturskola, är glad över att musikundervisningen nu fredas. Men är samtidigt kluven.
– På Eric Ruuth är vi ett kollegium. Huset är uppbyggt med alla delar. Vi som jobbar här vet hur viktig fritidsverksamheten är, säger han.
Gå till toppen