Höganäs

Sparkraven i Höganäs kommunbudget mildras

Socialen får ytterligare 4,2 miljoner och utbildningsnämnden 7,7. Sparkraven på Eric Ruuth mildras.

Alliansen i Höganäs är överens om budgeten för 2018. Ulf Molin (C), Louise Stjernquist (L), Fredrik Johannesson (KD), och Peter Schölander (M).Bild: Anders Malmberg
På torsdagen - dagen efter att regeringen lagt sin budget - satte även den borgerliga alliansen i Höganäs ramarna för sin budget för 2018.
Sen tidigare har kravet varit att alla nämnder ska spara tre procent i nästa års budget. När utbildningsnämnden klubbade sin budget i juni innebar det kraftiga besparingar på barn- och elevvärdet men även Eric Ruuths verksamhet skulle spara rejält.
Sammanlagt skulle 16,7 miljoner prutas på utbildningsnämndens verksamhet.
I socialnämnden handlade det om 11,9 miljoner.
Men nu blir det inte så. Den borgerliga alliansen - M, C, L och KD - beslutade på torsdagen att tillföra mer pengar till just socialnämnden och utbildningsnämnden.
– Det som är genuina effektiviseringar ska vi göra. Men vi vill höja potten för kompetensutveckling av personalen. Vi vill helst inte höja avgifterna för hjälpmedel, säger kommunalrådet Peter Schölander (M).
Totalt får socialnämnden ytterligare 4,2 miljoner kronor att röra sig med. Med dessa pengar kan man också slippa minska på nattpersonalen på HVB-hemmen och inte öka antalet patienter per sjuksköterska.
Utbildningsnämnden för ytterligare 7,7 miljoner kronor. Merparten av detta - 6,7 miljoner - går för att kunna bibehålla barn- och elevvärdet som styr hur mycket resurser som varje elev får i form av pedagoger, läromedel, men även personalens kompetensutveckling.
Eric Ruuth kulturhus får ytterligare en miljon kronor i sin budget. Sparkravet på fritidsverksamheten minskas därmed, men en halv miljon kvarstår.Bild: Anders Malmberg
1 miljon kronor öronmärks till Eric Ruuths kulturhus som därmed inte behöver pruta mer än en halv miljon på sin fritidsverksamhet. Det tidigare sparkravet låg på 1,5 miljon.
Läs mer:Tuffa besparingar väntar skolor och förskolor i Höganäs
Sen tidigare har utbildningsnämnden fredat musikundervisningen genom att lägga de 800 000 kronor som tidigare lagts på sommarlovsaktiviteter på just den kulturella verksamheten.
Läs mer:Musikundervisningen på Eric Ruuth räddas
Louise Stjernquist (L) hade helst sett att Eric Ruuth slapp spara något alls.
– Jag är inte nöjd, men tillfredsställd. Vi har fått förhandla med de övriga i alliansen, men det absolut viktigaste är ett oförändrat barn- och elevvärde, säger hon.
Extramiljonerna finansieras genom att kommunen ser över sitt finansiella mål. Istället för att ha som krav att inflationssäkra det egna kapitalet med två procent så blir det en upptrappning.
– Vi behöver nå en nivå där vi säkra två procent för kommande tunga investeringar. Men det blir ett för hårt slag att gå från noll procent till två, säger Peter Schölander.
Kravet sänks därför till 1 procent nästa år, 1,5 för 2018 för att nå 2 procent 2020.
Peter Schölander är nöjd med det budgetförslag som nu förhandlats fram och som ska klubbas i kommunstyrelsen i nästa vecka.
– Det är en stark budget där vi värna om våra barn och gamla. Vi har fått ge och ta, säger han.
Läs mer:Protestlista mot besparingar på Eric Ruuth
Socialdemokraterna valde att inte delta i budgetutskottets beslut.
Alliansen i Höganäs vill ge ytterligare miljoner till socialnämnden och utbildningsnämnden. På torsdagen fattades beslut om budget 2018.Bild: Anders Malmberg
Övriga nämnder och förvaltningar har kvar sitt sparbeting på tre procent.
– Det är vår bedömning att de kommer att klara det, säger Peter Schölander.
Ulf Molin (C) är också han nöjd med budgeten.
– Vi lånar inget till våra investeringar och kan fortsätta utveckla Höganäs i positiv riktning. Vi kan bibehålla vår skatt oförändrad på 19,73 kronor.
L flaggar dock för att en skattehöjning kan vara ett alternativ i framtiden. Kommunalskatten har inte höjts sen mitten på 90-talet.
– Det är positivt att inte behöva höja nu, men är det så att vi kommer i en annan sits så har vi saker kvar att diskutera, säger Louise Stjernquist.
KD vill att kommunen fortsätter effektivisera.
– Det är nyttigt att hela tiden tänka över om vi kan få mer för pengarna. Vi måste utveckla den mentaliteten, säger Fredrik Johannesson (KD).
Gå till toppen