Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Ska ett fosters livsduglighet även i fortsättningen alltid utgöra ett hinder för abort?”

Framtidens aborträtt ska vara formad av kvinnor, transpersoner, föräldrar till extremt prematura barn och vårdpersonal. Inte av marknaden. Det skriver Sofia Zettermark och Sten Axelson Fisk, medlemmar i Socialistiska läkare och forskarstuderande inom socialmedicin vid Lunds universitet.

En demonstration i Malmö 1972 för fri abort. När Sveriges abortlag stiftades 1975 kunde man inte förutse den utveckling av neonatalvården som har skett. Idag, när vi vet hur utvecklingen ser ut, behövs en etisk diskussion, skriver artikelförfattarna.Bild: Rolf Olsson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Medicinteknisk utveckling gör att sjukvården kan rädda barn allt tidigare i graviditeten. Det har resulterat i inskränkningar i aborträtten genom en sänkt övre abortgräns, alltså att den tidpunkt då det är tillåtet att göra abort under speciella omständigheter har sänkts från vecka 28 till vecka 22. Därför är det dags att ifrågasätta ifall det är lämpligt att dra en strikt gräns mellan när foster kan aborteras och barn räddas.
Enligt lagstiftningen får foster aborteras tills de anses vara ”livsdugliga utanför livmodern”. Vad som menas med livsduglig är otydligt och baseras inte på någon skarp biologisk eller etisk gräns.
Med hjälp av teknik och betydande intensivvårdsinsatser kan barn som är födda allt tidigare under en graviditet räddas till livet.
När Sveriges nuvarande abortlag tillkom 1975, ansågs gränsen för livsduglighet ligga vid graviditetsvecka 28. Idag är gränsen sänkt till vecka 22, som också är den övre absoluta gränsen för abort med Socialstyrelsens tillstånd. Det problematiska med en sådan skarp gränsdragning uppenbarades för några veckor sedan när en barnläkare försökte, men misslyckades med, att rädda ett foster vid en sen abort som hade påbörjats före vecka 22 men sedan dragit ut på tiden.
I abortdebatten har flera röster argumenterat för en ”säkerhetszon” mellan de graviditetsveckor då sjukvården kan försöka rädda barn och den tidpunkt då ett foster kan aborteras. Att kontinuerligt sänka den övre abortgränsen vid nya tekniska framsteg är inte en framkomlig väg. Men det är inte osannolikt med en framtid där foster kan vara ”livsdugliga” i artificiella livmödrar från mycket tidigt i graviditeten. Med livsduglighet som ett absolut hinder för abort skulle dessa foster inte få aborteras utan behöva utvecklas vidare utanför livmodern. Det skulle med dagens logik innebära att abort inte skulle få förekomma. Det skulle i sin tur driva kvinnor och transpersoner till osäkra, illegala, aborter med katastrofala följder. Därför måste vi, vårdpersonal och allmänhet tillsammans, redan nu hantera den etiskt komplicerade frågan om ifall ett fosters livsduglighet även i fortsättningen alltid ska utgöra ett hinder för abort. Vi behöver hantera de etiska konsekvenserna av denna i grunden positiva sjukvårdsutveckling redan innan den är här.
Utvecklingen av kompetens och teknik är inte något som de direkt berörda har fått ta ställning till. Kvinnor och transpersoner ställs istället inför en sänkt abortgräns som ett fullbordat faktum, en konsekvens av att marknaden stimulerar konstant teknisk utveckling utan att ta hänsyn till kvinnors och transpersoners intressen.
Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, har skrivit att man måste kunna tänka sig en gråzon kring abortgränsen, att försök kan göras tidigt under en graviditet för att rädda vissa önskade barn med god överlevnadschans utan att det resulterar i ytterligare sänkningar av abortgränsen. Vi välkomnar detta nya sätt att resonera kring aborträttens övre gräns.
När Sveriges abortlag stiftades 1975 kunde man inte förutse den utveckling av neonatalvården som har skett. Idag, när vi vet hur utvecklingen ser ut, behövs en etisk diskussion. Framtidens aborträtt ska vara formad av kvinnor, transpersoner, föräldrar till extremt prematura barn och vårdpersonal. Inte av marknaden.

Sofia Zettermark

Sten Axelson Fisk

Sofia Zettermark och Sten Axelson Fisk är medlemmar i Socialistiska läkare och forskarstuderande inom socialmedicin vid Lunds universitet.

PANELSAMTAL

Idag, den 28 september, är den globala dagen för legalisering av abort. I Malmö uppmärksammas det med ett panelsamtal på Stadsarkivet klockan 18.00 om aborträtten i Sverige och i världen. Arrangör är nätverket ”En annan vård är möjlig” i samarbete med RFSU, Socialistiska läkare och Vänsterpartiet.
Gå till toppen