Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Bjuv

Bostadsplaner i Skromberga

Kan bostäder byggas på gammal industrimark? Nu ska mark på Skrombergaområdet undersökas för ändamålet.

Det handlar om den södra delen av fastigheten Skromberga 12:1 där det ligger en byggnad intill ett skogsområde. Där ska en miljöteknisk markundersökning göras för att utreda om det går att använda marken för bostäder.
Det är ett lokalt förankrat företag som vill undersöka förutsättningarna. Fastighetsföretaget Embegu AB drivs av Bengt Persson som också äger Ekeby Möbler.
Han betonar att planerna befinner sig i ett tidigt skede och vill inte säga så mycket i det här läget.
– Det är planer på lång sikt, säger Bengt Persson, som lade en offert på fastigheten för åtta år sedan.
Intresse för den gamla kulturmiljön finns med i bilden.
– Byggnaden är värdefull och förhoppningen är att den kan bevaras.
Fastigheten Skromberga 12:1 ägs av CC Höganäs Byggkeramik AB.
Fabriksområdet nämns i bevarandeplanen där enskilda byggnader i Skrombergaområdet också tas upp. Det finns ingen detaljplan för fastigheten idag.
Den mark som ska undersökas gränsar till en före detta askdeponi som senare också använts som deponi för byggrester, slagg och tillverkningsrester.
Enligt konsultföretaget ÅF-Infrastructure som ska utföra markundersökningen, kan tidigare undersökningar tyda på att det finns metaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) i området.
Gå till toppen