Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Surrogatmoderskap kan vara en etiskt godtagbar metod under särskilda förutsättningar."

I en debattartikel (Aktuella frågor 7/10) använder sig Sveriges kvinnolobby och ett flertal andra organisationer av argument hämtade från den religiösa konservativa anti-abortrörelsen i USA. Det skriver sju företrädare för patientföreningar inom ofrivillig barnlöshet och förespråkare för altruistiskt surrogatmoderskap.

Regeringens utredning om surrogatmödraskap presenterades 2016.Bild: Erik Nylander/TT
Frågan om surrogatmoderskap är viktig och väcker starka känslor och frågeställningar. De senaste åren har vi sett en livlig lobbyverksamhet mot surrogatmoderskap som framför allt drivits av religiösa konservativa organisationer från USA som är emot all form av reproduktionsmedicin – även abort. Det är beklagligt att se att Sveriges kvinnolobby med flera helt problemfritt valt att samarbeta med dessa typer av organisationer.
Som företrädare för patientföreningar inom ofrivillig barnlöshet har vi i stället valt att stödja oss på en av världens främsta organisationer för gynekologer och förlossningsläkare, amerikanska ACOG. Deras riktlinjer anses utgöra en så kallad golden standard för både kvinnors hälsa och behandling vid barnlöshet. Organisationens medlemmar har över 30 års erfarenhet i frågan och kunskap från över 25 000 graviditeter via surrogatmoderskap.
ACOG konstaterar att reglerat surrogatmoderskap fungerar väl och att det är extremt ovanligt med de komplikationer och problem som Sveriges kvinnolobby med flera hänvisar till.
Påståendet att det skulle vara fattiga kvinnor som är surrogatmammor i USA är helt felaktigt och har kunnat tillbakavisas av de uppföljningsstudier som gjorts. Kvinnolobbyns remissvar till den svenska utredningen är så långtgående att de föreslår att alla parter som är involverade i en surrogatprocess ska straffas med fängelse, vilket i praktiken innebär att både småbarnsföräldrar men även läkare och personal i bland annat ACOG riskerar fängelsestraff om de skulle besöka Sverige. Kvinnolobbyn verkar inte ens ha analyserat konsekvenserna av sitt egna remissvar och man bidrar inte på något sätt till en balanserad debatt i frågan. I stället fortsätter man att sprida myter och okunskap. Myter som framförts av samma amerikanska lobbyingorganisation som även vill begränsa kvinnors rätt till abort via så kallad samvetsfrihet.
Kvinnolobbyn far också med osanning när den påstår att ”en positiv internationell trend är att allt fler länder väljer att förbjuda surrogatmoderskap”. Vietnam, Indien och Thailand är exempel på länder som reglerat och tillåter så kallat altruistiskt surrogatmoderskap, där surrogatmodern ställer upp utan ersättning.
Island har nyligen föreslagit att det ska bli tillåtet och fler och fler stater i USA har gått mot ett tillåtande. Den internationella trenden är snarare att fler och fler länder inför altruistiskt surrogatmoderskap som ett sätt att hjälpa barnlösa.
Läs också Surrogatmödraskap är kommers med kvinnors reproduktiva förmåga
Vidare påstår kvinnolobbyn och de andra organisationerna bakom debattartikeln att alla former av surrogatmoderskap är människohandel och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi anser emellertid – precis som ACOG – att kvinnor är fullt kapabla att själva bestämma över sina kroppar och att kunna ta välgrundade beslut vare sig de vill agera surrogatmamma eller donera sin livmoder via transplantation. Det senare är fullt lagligt i Sverige idag och om du har tur kan du få en livmoder donerad och därigenom förhoppningsvis bära och föda fram ett barn.
Att donera en livmoder är ett stort beslut eftersom det är så oåterkalleligt – det tillåter vi i Sverige idag. Att låna ut en livmoder ger däremot surrogatmödrar fortsatt möjlighet att själva få fler barn i framtiden. Därför bör beslutet om att låna ut sin livmoder vara just den enskilda kvinnans beslut, precis som vid beslut om donation.
I Sverige finns utredningsrutiner när en kvinna vill genomgå en operation för att donera sin livmoder för att hjälpa ett barnlöst par. Givetvis skulle vården även kunna göra liknande utredningar om och när en kvinna vill agera surrogatmamma. Det grundläggande är rätten till sin egen kropp och vi kommer inte låta konservativa anti-abortorganisationer sätta agendan i denna fråga. Sveriges Kvinnolobby bör allvarligt fundera på vilka man samarbetar med och var man hämtar sina fakta ifrån.
Statens medicinsk–etiska råd, SMER, anser att surrogatmoderskap kan vara en etiskt godtagbar metod under särskilda förutsättningar. Och det är vad vi anser regeringen borde föreslå – att införa altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige. Barnlängtan är stark och kvinnor kommer att fortsätta att hjälpa andra kvinnor att få barn, med eller utan ersättning.
Därför bör regeringen snarast ta fram tydliga riktlinjer för myndigheter under vilka förutsättningar detta kan ske reglerat i Sverige, men även en tydlig och rättssäker process för de barn som föds utomlands.
Det finns bara vinnare på surrogatmoderskap. Fler får möjligheten att bli föräldrar. Kvinnor får möjligheten att hjälpa en medmänniska att bli förälder. Arrangemanget kan ske under kontrollerade och professionella former inom ramen för svensk sjukvård.
Anna Kullendorff
Föreningen för surrogatmödraskap
Emma Larsson
altruistisk surrogatmoder
Nicole Cote
altruistisk surrogatmoder
Andreas Bengtsson
legitimerad läkare
Lisa Strandberg
jurist
Hannah Palm
Föreningen barnlängtan
Elisabeth M Marttala
Tankesmedjan längtan
Gå till toppen